دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/02/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -1 رأی