دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/05/2012 missile [en] missile تلفظ 0 رأی
25/05/2012 fragile [en] fragile تلفظ -1 رأی
25/05/2012 narwhals [en] narwhals تلفظ 0 رأی
25/05/2012 mutant [en] mutant تلفظ 0 رأی
25/05/2012 primal [en] primal تلفظ 0 رأی
25/05/2012 mine [en] mine تلفظ 0 رأی
25/05/2012 heavy metal [en] heavy metal تلفظ 0 رأی
25/05/2012 Megadeth [en] Megadeth تلفظ 0 رأی
25/05/2012 Facebook [en] Facebook تلفظ 0 رأی