کلمات تلفظ شده توسط xinghua در فورو صفحه 5.

کاربر: xinghua مشترک تلفظ های xinghua شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/03/2012 周遊世界 [zh] 周遊世界 تلفظ رأی
28/03/2012 周游 [zh] 周游 تلفظ رأی
28/03/2012 周遊 [zh] 周遊 تلفظ رأی
28/03/2012 周速 [zh] 周速 تلفظ رأی
28/03/2012 周轉金 [zh] 周轉金 تلفظ رأی
28/03/2012 周轉 [zh] 周轉 تلفظ رأی
28/03/2012 周身 [zh] 周身 تلفظ رأی
28/03/2012 周莊鎮 [zh] 周莊鎮 تلفظ رأی
28/03/2012 周莊 [zh] 周莊 تلفظ رأی
28/03/2012 周至 [zh] 周至 تلفظ رأی
28/03/2012 周朝 [zh] 周朝 تلفظ رأی
28/03/2012 周折 [zh] 周折 تلفظ رأی
28/03/2012 周恩來 [zh] 周恩來 تلفظ رأی
28/03/2012 周小川 [zh] 周小川 تلفظ رأی
28/03/2012 周密 [zh] 周密 تلفظ رأی
28/03/2012 周围 [zh] 周围 تلفظ رأی
28/03/2012 周口市 [zh] 周口市 تلفظ رأی
28/03/2012 周口地区 [zh] 周口地区 تلفظ رأی
28/03/2012 周口地區 [zh] 周口地區 تلفظ رأی
28/03/2012 周口 [zh] 周口 تلفظ رأی
28/03/2012 關內 (关内) [zh] 關內 (关内) تلفظ رأی
27/03/2012 哥伦布 [zh] 哥伦布 تلفظ رأی
27/03/2012 員工 [zh] 員工 تلفظ رأی
27/03/2012 哈里斯堡 [zh] 哈里斯堡 تلفظ رأی
27/03/2012 哈爾濱工業大學 [zh] 哈爾濱工業大學 تلفظ رأی
27/03/2012 哈欠 [zh] 哈欠 تلفظ رأی
27/03/2012 哈桑 [zh] 哈桑 تلفظ رأی
27/03/2012 哈勃 [zh] 哈勃 تلفظ رأی
27/03/2012 品脱 [zh] 品脱 تلفظ رأی
27/03/2012 品脫 [zh] 品脫 تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: چين

xinghua تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.426 (90 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 29

رأی ها: 101 رأی

نمایش ها: 84.299


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.551

مکان بر اساس تلفظ ها: 129