کلماتی که xinghua در فوروو تلفظ کرده صفحه 5.

کاربر: xinghua مشترک تلفظ‌های xinghua شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/03/2012 周遊世界 [zh] 周遊世界 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周游 [zh] 周游 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周遊 [zh] 周遊 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周速 [zh] 周速 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周轉金 [zh] 周轉金 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周轉 [zh] 周轉 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周身 [zh] 周身 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周莊鎮 [zh] 周莊鎮 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周莊 [zh] 周莊 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周至 [zh] 周至 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周朝 [zh] 周朝 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周折 [zh] 周折 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周恩來 [zh] 周恩來 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周小川 [zh] 周小川 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周密 [zh] 周密 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周围 [zh] 周围 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周口市 [zh] 周口市 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周口地区 [zh] 周口地区 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周口地區 [zh] 周口地區 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 周口 [zh] 周口 تلفظ 0 رأی
28/03/2012 關內 (关内) [zh] 關內 (关内) تلفظ 0 رأی
27/03/2012 哥伦布 [zh] 哥伦布 تلفظ 0 رأی
27/03/2012 員工 [zh] 員工 تلفظ 0 رأی
27/03/2012 哈里斯堡 [zh] 哈里斯堡 تلفظ 0 رأی
27/03/2012 哈爾濱工業大學 [zh] 哈爾濱工業大學 تلفظ 0 رأی
27/03/2012 哈欠 [zh] 哈欠 تلفظ 0 رأی
27/03/2012 哈桑 [zh] 哈桑 تلفظ 0 رأی
27/03/2012 哈勃 [zh] 哈勃 تلفظ 0 رأی
27/03/2012 品脱 [zh] 品脱 تلفظ 0 رأی
27/03/2012 品脫 [zh] 品脫 تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: چين

xinghua تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 2.423 (116 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 30

رأی‌ها: 150 رأی

نمایش‌ها: 111.227


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 3.090

مکان بر اساس تلفظ ها: 154