کلمات تلفظ شده توسط xinghua در فورو

کاربر: xinghua مشترک تلفظ های xinghua شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/06/2012 收音机 [zh] 收音机 تلفظ رأی
14/05/2012 和風 [zh] 和風 تلفظ رأی
06/05/2012 台詞 [zh] 台詞 تلفظ رأی
06/05/2012 台東 [zh] 台東 تلفظ رأی
06/05/2012 台幣 [zh] 台幣 تلفظ رأی
06/05/2012 同齡 [zh] 同齡 تلفظ رأی
06/05/2012 同类 [zh] 同类 تلفظ رأی
06/05/2012 同音 [zh] 同音 تلفظ رأی
06/05/2012 同辈 [zh] 同辈 تلفظ رأی
06/05/2012 同路 [zh] 同路 تلفظ رأی
06/05/2012 同谋 [zh] 同谋 تلفظ رأی
06/05/2012 同義 [zh] 同義 تلفظ رأی
06/05/2012 同樣 [zh] 同樣 تلفظ رأی
06/05/2012 同期 [zh] 同期 تلفظ رأی
06/05/2012 同時代 [zh] 同時代 تلفظ رأی
06/05/2012 同時 [zh] 同時 تلفظ رأی
06/05/2012 同房 [zh] 同房 تلفظ رأی
06/05/2012 同性 [zh] 同性 تلفظ رأی
06/05/2012 同心 [zh] 同心 تلفظ رأی
06/05/2012 安靜 [zh] 安靜 تلفظ رأی
06/05/2012 愤世嫉俗 [zh] 愤世嫉俗 تلفظ رأی
06/05/2012 稳妥 [zh] 稳妥 تلفظ رأی
06/05/2012 小传 [zh] 小传 تلفظ رأی
28/04/2012 一日 [yue] 一日 تلفظ رأی
28/04/2012 一尺 [yue] 一尺 تلفظ رأی
28/04/2012 一心 [zh] 一心 تلفظ رأی
28/04/2012 一心 [yue] 一心 تلفظ رأی
28/04/2012 合辦 [zh] 合辦 تلفظ رأی
28/04/2012 合資 [zh] 合資 تلفظ رأی
28/04/2012 合議 [zh] 合議 تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: چين

xinghua تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.426 (90 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 29

رأی ها: 101 رأی

نمایش ها: 84.474


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.556

مکان بر اساس تلفظ ها: 129