کلماتی که wtj232010 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: wtj232010 مشترک تلفظ‌های wtj232010 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/04/2010 共產國際 [zh] 共產國際 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 共產主義 [zh] 共產主義 تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 兵员 [zh] 兵员 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 兵变 [zh] 兵变 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 兵力 [zh] 兵力 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 兵书 [zh] 兵书 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 回头 [zh] 回头 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 回复 [zh] 回复 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 回声 [zh] 回声 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 參考書 [zh] 參考書 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 個體戶 [zh] 個體戶 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 大气压力 [zh] 大气压力 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 学以致用 [zh] 学以致用 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 学习 [zh] 学习 تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 学业 [zh] 学业 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 [zh] 学 تلفظ -1 رأی
12/04/2010 咸陽 [zh] 咸陽 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 咸阳市 [zh] 咸阳市 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 主管 [zh] 主管 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 主科 [zh] 主科 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 回击 [zh] 回击 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 回信 [zh] 回信 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 人造 [zh] 人造 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 人选 [zh] 人选 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 人身 [zh] 人身 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 人质 [zh] 人质 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 執掌 [zh] 執掌 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 執意 [zh] 執意 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 執勤 [zh] 執勤 تلفظ 0 رأی
12/04/2010 執事 [zh] 執事 تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

wtj232010 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 570 (30 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 24

رأی‌ها: 32 رأی

نمایش‌ها: 46.413


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 3.568

مکان بر اساس تلفظ ها: 540