کلمات تلفظ شده توسط wolfganghofmeier در فورو صفحه 7.

کاربر: wolfganghofmeier مشترک تلفظ های wolfganghofmeier شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/08/2012 Özil [de] Özil تلفظ رأی
30/08/2012 durian [de] durian تلفظ رأی
29/08/2012 Hoboe [de] Hoboe تلفظ رأی
28/08/2012 Nasenbär [de] Nasenbär تلفظ رأی
28/08/2012 Gotthard Heinrici [de] Gotthard Heinrici تلفظ رأی
27/08/2012 wüstenähnlich [de] wüstenähnlich تلفظ رأی
27/08/2012 Leo Fall [de] Leo Fall تلفظ رأی
27/08/2012 Carl Reissig [de] Carl Reissig تلفظ رأی
27/08/2012 genera [de] genera تلفظ رأی
27/08/2012 Allerding [de] Allerding تلفظ رأی
26/08/2012 erlag [de] erlag تلفظ رأی
26/08/2012 Adhatoda [de] Adhatoda تلفظ رأی
26/08/2012 Makulan [de] Makulan تلفظ رأی
26/08/2012 Agametangium [de] Agametangium تلفظ رأی
26/08/2012 Agamomonözie [de] Agamomonözie تلفظ رأی
26/08/2012 wenigst [de] wenigst تلفظ رأی
26/08/2012 Agamogenese [de] Agamogenese تلفظ رأی
26/08/2012 Aeroponik [de] Aeroponik تلفظ رأی
26/08/2012 Agameon [de] Agameon تلفظ رأی
26/08/2012 spatium [de] spatium تلفظ رأی
26/08/2012 Kuckhermann [de] Kuckhermann تلفظ رأی
26/08/2012 Lepenies [de] Lepenies تلفظ رأی
25/08/2012 Wilajet [de] Wilajet تلفظ رأی
25/08/2012 Tschapan [de] Tschapan تلفظ رأی
25/08/2012 Peter Bürger [de] Peter Bürger تلفظ رأی
25/08/2012 Simurg [de] Simurg تلفظ رأی
25/08/2012 vasica [de] vasica تلفظ رأی
24/08/2012 niedertreten [de] niedertreten تلفظ رأی
24/08/2012 weißwangig [de] weißwangig تلفظ رأی
24/08/2012 kränkeln [de] kränkeln تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I was born in Munich, Germany, but live in British Columbia, Canada. I have studied about 15 languages: German, English, Dutch, Yiddish, Ancient Greek, Russian, Latin, French, Italian, Spanish, Portuguese, Welsh, Mandarin Chinese, Japanese, Thai, Dakelh (Carrier).

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

wolfganghofmeier تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 18.484 (127 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 28.334

رأی ها: 140 رأی

نمایش ها: 156.207


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 11

مکان بر اساس تلفظ ها: 15