کلماتی که wolfganghofmeier در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: wolfganghofmeier مشترک تلفظ‌های wolfganghofmeier شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/08/2012 durian [de] durian تلفظ 0 رأی
29/08/2012 Hoboe [de] Hoboe تلفظ 0 رأی
28/08/2012 Nasenbär [de] Nasenbär تلفظ 0 رأی
28/08/2012 Gotthard Heinrici [de] Gotthard Heinrici تلفظ 0 رأی
27/08/2012 wüstenähnlich [de] wüstenähnlich تلفظ 0 رأی
27/08/2012 Leo Fall [de] Leo Fall تلفظ 0 رأی
27/08/2012 Carl Reissig [de] Carl Reissig تلفظ 0 رأی
27/08/2012 genera [de] genera تلفظ 0 رأی
27/08/2012 Allerding [de] Allerding تلفظ 0 رأی
26/08/2012 erlag [de] erlag تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Adhatoda [de] Adhatoda تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Makulan [de] Makulan تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Agametangium [de] Agametangium تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Agamomonözie [de] Agamomonözie تلفظ 0 رأی
26/08/2012 wenigst [de] wenigst تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Agamogenese [de] Agamogenese تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Aeroponik [de] Aeroponik تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Agameon [de] Agameon تلفظ 0 رأی
26/08/2012 spatium [de] spatium تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Kuckhermann [de] Kuckhermann تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Lepenies [de] Lepenies تلفظ 0 رأی
25/08/2012 Wilajet [de] Wilajet تلفظ 0 رأی
25/08/2012 Tschapan [de] Tschapan تلفظ 0 رأی
25/08/2012 Peter Bürger [de] Peter Bürger تلفظ 0 رأی
25/08/2012 Simurg [de] Simurg تلفظ 0 رأی
25/08/2012 vasica [de] vasica تلفظ 0 رأی
24/08/2012 niedertreten [de] niedertreten تلفظ 0 رأی
24/08/2012 weißwangig [de] weißwangig تلفظ 0 رأی
24/08/2012 kränkeln [de] kränkeln تلفظ 0 رأی
24/08/2012 auffordern [de] auffordern تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I was born in Munich, Germany, but live in British Columbia, Canada. I have studied about 15 languages: German, English, Dutch, Yiddish, Ancient Greek, Russian, Latin, French, Italian, Spanish, Portuguese, Welsh, Mandarin Chinese, Japanese, Thai, Dakelh (Carrier).

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

wolfganghofmeier تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 18.436 (182 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 28.273

رأی‌ها: 212 رأی

نمایش‌ها: 299.054


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 15

مکان بر اساس تلفظ ها: 17