کلماتی که wmills در فوروو تلفظ کرده صفحه 5.

کاربر: wmills مشترک تلفظ‌های wmills شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/07/2008 Alessandro Manzoni [it] Alessandro Manzoni تلفظ 0 رأی
27/06/2008 Andrea Mantegna [it] Andrea Mantegna تلفظ 0 رأی
27/06/2008 Agostino Carracci [it] Agostino Carracci تلفظ 0 رأی
27/06/2008 Annibale Carracci [it] Annibale Carracci تلفظ 0 رأی
27/06/2008 Ghirlandaio [it] Ghirlandaio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/06/2008 Giorgione [it] Giorgione تلفظ 0 رأی
27/06/2008 Lorenzo Lotto [it] Lorenzo Lotto تلفظ 0 رأی
27/06/2008 Cimabue [it] Cimabue تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2008 Cosenza [it] Cosenza تلفظ 0 رأی
26/06/2008 Latina [it] Latina تلفظ 0 رأی
26/06/2008 Prato [it] Prato تلفظ 0 رأی
26/06/2008 calabrese [it] calabrese تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2008 aeroplano [it] aeroplano تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
26/06/2008 Nefertiti [it] Nefertiti تلفظ 0 رأی
26/06/2008 Trussardi [it] Trussardi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/06/2008 Sirmione [it] Sirmione تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Ottavio Rinuccini [it] Ottavio Rinuccini تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/06/2008 Pienza [it] Pienza تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Daniela Bianchi [it] Daniela Bianchi تلفظ 0 رأی
20/06/2008 sforza [it] sforza تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Carlo Collodi [it] Carlo Collodi تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Piazza Affari [it] Piazza Affari تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Miuccia Prada [it] Miuccia Prada تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
20/06/2008 Mercedes [it] Mercedes تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Diesel [it] Diesel تلفظ 0 رأی
20/06/2008 Fendi [it] Fendi تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
10/06/2008 Vecchio Continente [it] Vecchio Continente تلفظ 0 رأی
10/06/2008 Parigi [it] Parigi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2008 Francoforte [it] Francoforte تلفظ 0 رأی
10/06/2008 Londra [it] Londra تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

wmills تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 297 (80 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 662

رأی‌ها: 99 رأی

نمایش‌ها: 67.122


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 380

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.009