کلمات تلفظ شده توسط wmills در فورو صفحه 5.

کاربر: wmills مشترک تلفظ های wmills شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
01/07/2008 Alessandro Manzoni [it] Alessandro Manzoni تلفظ رأی
27/06/2008 Andrea Mantegna [it] Andrea Mantegna تلفظ رأی
27/06/2008 Agostino Carracci [it] Agostino Carracci تلفظ رأی
27/06/2008 Annibale Carracci [it] Annibale Carracci تلفظ رأی
27/06/2008 Ghirlandaio [it] Ghirlandaio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/06/2008 Giorgione [it] Giorgione تلفظ رأی
27/06/2008 Lorenzo Lotto [it] Lorenzo Lotto تلفظ رأی
27/06/2008 Cimabue [it] Cimabue تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2008 Cosenza [it] Cosenza تلفظ رأی
26/06/2008 Latina [it] Latina تلفظ رأی
26/06/2008 Prato [it] Prato تلفظ رأی
26/06/2008 calabrese [it] calabrese تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2008 aeroplano [it] aeroplano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2008 Nefertiti [it] Nefertiti تلفظ رأی
26/06/2008 Trussardi [it] Trussardi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/06/2008 Sirmione [it] Sirmione تلفظ رأی
20/06/2008 Ottavio Rinuccini [it] Ottavio Rinuccini تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/06/2008 Pienza [it] Pienza تلفظ رأی
20/06/2008 Daniela Bianchi [it] Daniela Bianchi تلفظ رأی
20/06/2008 Caesar Julius [it] Caesar Julius تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
20/06/2008 sforza [it] sforza تلفظ رأی
20/06/2008 Carlo Collodi [it] Carlo Collodi تلفظ رأی
20/06/2008 Piazza Affari [it] Piazza Affari تلفظ رأی
20/06/2008 Miuccia Prada [it] Miuccia Prada تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
20/06/2008 Mercedes [it] Mercedes تلفظ رأی
20/06/2008 Diesel [it] Diesel تلفظ رأی
20/06/2008 Fendi [it] Fendi تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
10/06/2008 Vecchio Continente [it] Vecchio Continente تلفظ رأی
10/06/2008 Parigi [it] Parigi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2008 Francoforte [it] Francoforte تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

wmills تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 299 (65 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 668

رأی ها: 81 رأی

نمایش ها: 49.052


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 323

مکان بر اساس تلفظ ها: 813