کلمات تلفظ شده توسط wmills در فورو صفحه 10.

کاربر: wmills مشترک تلفظ های wmills شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/04/2008 autoclave [it] autoclave تلفظ رأی
04/04/2008 spicciolo [it] spicciolo تلفظ رأی
04/04/2008 gente [it] gente تلفظ رأی
04/04/2008 Morgana [it] Morgana تلفظ رأی
04/04/2008 prosciutto [it] prosciutto تلفظ 1 رأی
04/04/2008 doppio [it] doppio تلفظ رأی
04/04/2008 buongiorno [it] buongiorno تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Scorsese [it] Scorsese تلفظ رأی
04/04/2008 carbonara [it] carbonara تلفظ رأی
04/04/2008 Agnesi [it] Agnesi تلفظ رأی
04/04/2008 Adelaide [it] Adelaide تلفظ رأی
04/04/2008 Aprilia [it] Aprilia تلفظ رأی
04/04/2008 Ducati [it] Ducati تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 parmigiano [it] parmigiano تلفظ رأی
04/04/2008 ricotta [it] ricotta تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 caprese [it] caprese تلفظ 0 رأی
04/04/2008 Enrico Fermi [it] Enrico Fermi تلفظ رأی
04/04/2008 Guglielmo Marconi [it] Guglielmo Marconi تلفظ رأی
04/04/2008 Giorgio Armani [it] Giorgio Armani تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Andrea Pirlo [it] Andrea Pirlo تلفظ رأی
04/04/2008 Massimo Ambrosini [it] Massimo Ambrosini تلفظ رأی
04/04/2008 Machiavelli [it] Machiavelli تلفظ رأی
04/04/2008 topo [it] topo تلفظ رأی
04/04/2008 panino [it] panino تلفظ رأی
04/04/2008 bruschetta [it] bruschetta تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Michelangelo [it] Michelangelo تلفظ رأی
03/04/2008 Rovigo [it] Rovigo تلفظ رأی
03/04/2008 Gennaro Gattuso [it] Gennaro Gattuso تلفظ رأی
03/04/2008 amaca [it] amaca تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

wmills تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 299 (65 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 668

رأی ها: 81 رأی

نمایش ها: 49.027


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 323

مکان بر اساس تلفظ ها: 813