کلمات تلفظ شده توسط wmills در فورو

کاربر: wmills مشترک تلفظ های wmills شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/12/2008 radio [it] radio تلفظ 1 رأی
19/12/2008 internazionale [it] internazionale تلفظ رأی
19/12/2008 nostalgia [it] nostalgia تلفظ 1 رأی
16/12/2008 sostenibile [it] sostenibile تلفظ رأی
16/12/2008 mezzo [it] mezzo تلفظ رأی
16/12/2008 Cercare [it] Cercare تلفظ رأی
16/12/2008 pullman [it] pullman تلفظ رأی
16/12/2008 Nettuno [it] Nettuno تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/12/2008 Ostia [it] Ostia تلفظ رأی
16/12/2008 Scandicci [it] Scandicci تلفظ رأی
16/12/2008 Carlo Carrà [it] Carlo Carrà تلفظ رأی
16/12/2008 Antonello da Messina [it] Antonello da Messina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/12/2008 quotidiano [it] quotidiano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/12/2008 presumibilmente [it] presumibilmente تلفظ رأی
16/12/2008 posta [it] posta تلفظ رأی
16/12/2008 zii [it] zii تلفظ رأی
16/12/2008 registrazione [it] registrazione تلفظ رأی
16/12/2008 terribile [it] terribile تلفظ رأی
16/12/2008 Cesena [it] Cesena تلفظ رأی
16/12/2008 superfluo [it] superfluo تلفظ رأی
16/12/2008 Bellagio [it] Bellagio تلفظ رأی
16/12/2008 romboidale [it] romboidale تلفظ رأی
16/12/2008 francobollo [it] francobollo تلفظ رأی
16/12/2008 messaggio [it] messaggio تلفظ رأی
16/12/2008 sregolatezza [it] sregolatezza تلفظ رأی
16/12/2008 etimologia [it] etimologia تلفظ رأی
13/12/2008 resistenza [it] resistenza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/12/2008 ridicolo [it] ridicolo تلفظ رأی
13/12/2008 giorni [it] giorni تلفظ 0 رأی
13/12/2008 attaccapanni [it] attaccapanni تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

wmills تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 299 (65 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 668

رأی ها: 81 رأی

نمایش ها: 49.159


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 324

مکان بر اساس تلفظ ها: 814