کلمات تلفظ شده توسط whyking در فورو

کاربر: whyking مشترک تلفظ های whyking شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/04/2010 eta [is] eta تلفظ رأی
24/04/2010 þrjóta [is] þrjóta تلفظ رأی
24/04/2010 þreyja [is] þreyja تلفظ رأی
24/04/2010 þramma [is] þramma تلفظ رأی
24/04/2010 Þrasa [is] Þrasa تلفظ رأی
24/04/2010 þvinga [is] þvinga تلفظ رأی
24/04/2010 þroskast [is] þroskast تلفظ رأی
24/04/2010 þrá [is] þrá تلفظ رأی
24/04/2010 þreifa [is] þreifa تلفظ رأی
24/04/2010 þrauka [is] þrauka تلفظ رأی
24/04/2010 Þorna [is] Þorna تلفظ رأی
24/04/2010 hjaltalin [is] hjaltalin تلفظ رأی
24/04/2010 úlnlið [is] úlnlið تلفظ رأی
24/04/2010 þora [is] þora تلفظ رأی
24/04/2010 þola [is] þola تلفظ رأی
24/04/2010 þjóta [is] þjóta تلفظ رأی
24/04/2010 þjóna [is] þjóna تلفظ رأی
24/04/2010 þjást [is] þjást تلفظ رأی
24/04/2010 Steina [is] Steina تلفظ رأی
24/04/2010 þinglýsa [is] þinglýsa تلفظ رأی
24/04/2010 þjálfa [is] þjálfa تلفظ رأی
24/04/2010 þjá [is] þjá تلفظ رأی
24/04/2010 armur [is] armur تلفظ رأی
24/04/2010 sunnan [is] sunnan تلفظ رأی
24/04/2010 háls [is] háls تلفظ رأی
24/04/2010 blátönn [is] blátönn تلفظ رأی
24/04/2010 lifur [is] lifur تلفظ رأی
24/04/2010 fingur [is] fingur تلفظ رأی
24/04/2010 búkur [is] búkur تلفظ رأی
24/04/2010 munnur [is] munnur تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایسلند

whyking تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 71 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 7.135


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 29.810

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.791