کلمات تلفظ شده توسط wasmachien در فورو

کاربر: wasmachien مشترک تلفظ های wasmachien شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/03/2014 fantastische [nl] fantastische تلفظ رأی
13/03/2014 coryfee [nl] coryfee تلفظ رأی
13/03/2014 bloemenzaak [nl] bloemenzaak تلفظ رأی
13/03/2014 pakweg [nl] pakweg تلفظ رأی
13/03/2014 lanterfant [nl] lanterfant تلفظ رأی
13/03/2014 dvd-recorder [nl] dvd-recorder تلفظ رأی
13/03/2014 boomknuffeltherapie [nl] boomknuffeltherapie تلفظ رأی
13/03/2014 halsketting [nl] halsketting تلفظ رأی
13/03/2014 in de bossen [nl] in de bossen تلفظ رأی
13/03/2014 karretje [nl] karretje تلفظ رأی
27/02/2014 beviel [nl] beviel تلفظ رأی
27/02/2014 lijkkoets [nl] lijkkoets تلفظ رأی
27/02/2014 lijkkist [nl] lijkkist تلفظ رأی
27/02/2014 Varsseveldsestraatweg [nl] Varsseveldsestraatweg تلفظ رأی
27/02/2014 storingsgevoelige [nl] storingsgevoelige تلفظ رأی
27/02/2014 Kiers [nl] Kiers تلفظ رأی
27/02/2014 Manfred F.R. Kets de Vries [nl] Manfred F.R. Kets de Vries تلفظ رأی
27/02/2014 uitjouwen [nl] uitjouwen تلفظ رأی
27/02/2014 Guy Vanderborght [nl] Guy Vanderborght تلفظ رأی
29/08/2013 goddank [nl] goddank تلفظ رأی
29/08/2013 met defecten [nl] met defecten تلفظ رأی
29/08/2013 in het huwelijk treden met [nl] in het huwelijk treden met تلفظ رأی
29/08/2013 verstenen [nl] verstenen تلفظ رأی
29/08/2013 banvonnis [nl] banvonnis تلفظ رأی
29/08/2013 paren [nl] paren تلفظ رأی
29/08/2013 dekker [nl] dekker تلفظ رأی
29/08/2013 buidel [nl] buidel تلفظ رأی
29/08/2013 voorgekomen [nl] voorgekomen تلفظ رأی
29/08/2013 dekglas [nl] dekglas تلفظ رأی
29/08/2013 coordinaten [nl] coordinaten تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بلژیک

wasmachien تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 85 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 3.870


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 8.605

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.411