کلمات تلفظ شده توسط wacko در فورو

کاربر: wacko مشترک تلفظ های wacko شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/01/2012 koning [nl] koning تلفظ رأی
27/01/2012 legendarisch [nl] legendarisch تلفظ رأی
27/01/2012 hallo [nl] hallo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/01/2012 oricalchum [nl] oricalchum تلفظ رأی
27/01/2012 René Goormaghtigh [nl] René Goormaghtigh تلفظ رأی
27/01/2012 Kemy Agustien [nl] Kemy Agustien تلفظ رأی
27/01/2012 lippershey [nl] lippershey تلفظ رأی
27/01/2012 De Boeck [nl] De Boeck تلفظ رأی
27/01/2012 bevoegdheid [nl] bevoegdheid تلفظ رأی
27/01/2012 desmense [nl] desmense تلفظ رأی
27/01/2012 Romejn de Hooghe [nl] Romejn de Hooghe تلفظ رأی
27/01/2012 Gerard Houckgeest [nl] Gerard Houckgeest تلفظ رأی
26/05/2010 Eexterzandvoort [nl] Eexterzandvoort تلفظ رأی
26/05/2010 Foudgum [nl] Foudgum تلفظ رأی
26/05/2010 Foxwolde [nl] Foxwolde تلفظ رأی
26/05/2010 Elahuizen [nl] Elahuizen تلفظ رأی
26/05/2010 Allewoutsdijk [nl] Allewoutsdijk تلفظ رأی
26/05/2010 Garrelsweer [nl] Garrelsweer تلفظ رأی
26/05/2010 Garsthuizen [nl] Garsthuizen تلفظ رأی
26/05/2010 Gelselaar [nl] Gelselaar تلفظ رأی
26/05/2010 's-Heer Arendskerke [nl] 's-Heer Arendskerke تلفظ رأی
26/05/2010 's-Heer Abtskerke [nl] 's-Heer Abtskerke تلفظ رأی
26/05/2010 Hantumhuizen [nl] Hantumhuizen تلفظ رأی
26/05/2010 Langweer [nl] Langweer تلفظ رأی
26/05/2010 Lelijkstad [nl] Lelijkstad تلفظ رأی
26/05/2010 Molkwerum [nl] Molkwerum تلفظ رأی
26/05/2010 Marijenkampen [nl] Marijenkampen تلفظ رأی
26/05/2010 Gillis [nl] Gillis تلفظ رأی
26/05/2010 Jan Porcellis [nl] Jan Porcellis تلفظ رأی
26/05/2010 Nicolaes Berchem [nl] Nicolaes Berchem تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

وب: http://www.waxo.nl/

wacko تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 61 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 7.491


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 38.617

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.116