کلماتی که viool در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: viool مشترک تلفظ‌های viool شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/08/2013 geliefhebber [nl] geliefhebber تلفظ 0 رأی
31/08/2013 hoofden [nl] hoofden تلفظ 0 رأی
31/08/2013 Tibbe [nl] Tibbe تلفظ 0 رأی
31/08/2013 Chris Meijer [nl] Chris Meijer تلفظ 0 رأی
31/08/2013 repetitieruimte [nl] repetitieruimte تلفظ 0 رأی
14/02/2013 van Elswijk [nl] van Elswijk تلفظ 0 رأی
14/02/2013 Lamoraal van Egmont [nl] Lamoraal van Egmont تلفظ 0 رأی
14/02/2013 incognitomodus [nl] incognitomodus تلفظ 0 رأی
14/02/2013 Boerenbond [nl] Boerenbond تلفظ 0 رأی
14/02/2013 Richard Hol [nl] Richard Hol تلفظ 0 رأی
14/02/2013 beenkappen [nl] beenkappen تلفظ 0 رأی
14/02/2013 monstrans [nl] monstrans تلفظ 0 رأی
14/02/2013 Sterrenbeeld [nl] Sterrenbeeld تلفظ 0 رأی
14/02/2013 Carel van Leeuwen Boomkamp [nl] Carel van Leeuwen Boomkamp تلفظ 0 رأی
20/01/2013 kieuw [nl] kieuw تلفظ 0 رأی
30/11/2012 Sorgvliet [nl] Sorgvliet تلفظ 0 رأی
30/11/2012 Evoluon [nl] Evoluon تلفظ 0 رأی
30/11/2012 Koninklijk Paleis [nl] Koninklijk Paleis تلفظ 0 رأی
30/11/2012 jan faber [nl] jan faber تلفظ 0 رأی
30/11/2012 taaltypologie [nl] taaltypologie تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Oude IJsselstreek [nl] Oude IJsselstreek تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Teylingen [nl] Teylingen تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Maria Dermoût [nl] Maria Dermoût تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Dirk Groeneveld [nl] Dirk Groeneveld تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Hollandsch Diep [nl] Hollandsch Diep تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Weststellingwerf [nl] Weststellingwerf تلفظ 0 رأی
25/11/2012 s-Hertogenbosch [nl] s-Hertogenbosch تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Wijdemeren [nl] Wijdemeren تلفظ 0 رأی
25/11/2012 ontzettend [nl] ontzettend تلفظ 0 رأی
25/11/2012 woest [nl] woest تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: هلند

viool تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 279 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 7 رأی

نمایش‌ها: 10.801


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 14.897

مکان بر اساس تلفظ ها: 941