کلمات تلفظ شده توسط viool در فورو صفحه 4.

کاربر: viool مشترک تلفظ های viool شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
31/08/2013 geliefhebber [nl] geliefhebber تلفظ رأی
31/08/2013 hoofden [nl] hoofden تلفظ رأی
31/08/2013 Tibbe [nl] Tibbe تلفظ رأی
31/08/2013 Chris Meijer [nl] Chris Meijer تلفظ رأی
31/08/2013 repetitieruimte [nl] repetitieruimte تلفظ رأی
14/02/2013 van Elswijk [nl] van Elswijk تلفظ رأی
14/02/2013 Lamoraal van Egmont [nl] Lamoraal van Egmont تلفظ رأی
14/02/2013 incognitomodus [nl] incognitomodus تلفظ رأی
14/02/2013 Boerenbond [nl] Boerenbond تلفظ رأی
14/02/2013 Richard Hol [nl] Richard Hol تلفظ رأی
14/02/2013 beenkappen [nl] beenkappen تلفظ رأی
14/02/2013 monstrans [nl] monstrans تلفظ رأی
14/02/2013 Sterrenbeeld [nl] Sterrenbeeld تلفظ رأی
14/02/2013 Carel van Leeuwen Boomkamp [nl] Carel van Leeuwen Boomkamp تلفظ رأی
20/01/2013 kieuw [nl] kieuw تلفظ رأی
30/11/2012 Sorgvliet [nl] Sorgvliet تلفظ رأی
30/11/2012 Evoluon [nl] Evoluon تلفظ رأی
30/11/2012 Koninklijk Paleis [nl] Koninklijk Paleis تلفظ رأی
30/11/2012 jan faber [nl] jan faber تلفظ رأی
30/11/2012 taaltypologie [nl] taaltypologie تلفظ رأی
25/11/2012 Oude IJsselstreek [nl] Oude IJsselstreek تلفظ رأی
25/11/2012 Teylingen [nl] Teylingen تلفظ رأی
25/11/2012 Maria Dermoût [nl] Maria Dermoût تلفظ رأی
25/11/2012 Dirk Groeneveld [nl] Dirk Groeneveld تلفظ رأی
25/11/2012 Hollandsch Diep [nl] Hollandsch Diep تلفظ رأی
25/11/2012 Weststellingwerf [nl] Weststellingwerf تلفظ رأی
25/11/2012 s-Hertogenbosch [nl] s-Hertogenbosch تلفظ رأی
25/11/2012 Wijdemeren [nl] Wijdemeren تلفظ رأی
25/11/2012 ontzettend [nl] ontzettend تلفظ رأی
25/11/2012 woest [nl] woest تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: هلند

viool تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 279 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 7 رأی

نمایش ها: 8.486


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 14.073

مکان بر اساس تلفظ ها: 858