کلمات تلفظ شده توسط viniromero در فورو

کاربر: viniromero مشترک تلفظ های viniromero شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/06/2010 Liedson [pt] Liedson تلفظ رأی
27/06/2010 Belleti [pt] Belleti تلفظ رأی
25/03/2010 Reconhecida [pt] Reconhecida تلفظ رأی
25/03/2010 Declarada [pt] Declarada تلفظ رأی
25/03/2010 densidade [pt] densidade تلفظ رأی
25/03/2010 Língua oficial [pt] Língua oficial تلفظ رأی
25/03/2010 Fuso horário [pt] Fuso horário تلفظ رأی
25/03/2010 Horário de Verão [pt] Horário de Verão تلفظ رأی
25/03/2010 Gilmar Ferreira Mendes [pt] Gilmar Ferreira Mendes تلفظ رأی
23/03/2010 condena [pt] condena تلفظ رأی
23/03/2010 repetiram [pt] repetiram تلفظ رأی
23/03/2010 inadaptação [pt] inadaptação تلفظ رأی
23/03/2010 diminuíram [pt] diminuíram تلفظ رأی
23/03/2010 aliviavam [pt] aliviavam تلفظ رأی
23/03/2010 desafogo [pt] desafogo تلفظ رأی
23/03/2010 deveres [pt] deveres تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/03/2010 deleitava [pt] deleitava تلفظ رأی
23/03/2010 horizontes [pt] horizontes تلفظ رأی
23/03/2010 vastos [pt] vastos تلفظ رأی
23/03/2010 espaçosas [pt] espaçosas تلفظ رأی
23/03/2010 alteavam [pt] alteavam تلفظ رأی
23/03/2010 alinhavam [pt] alinhavam تلفظ رأی
23/03/2010 destacando [pt] destacando تلفظ رأی
23/03/2010 desabrochavam [pt] desabrochavam تلفظ رأی
23/03/2010 adornando [pt] adornando تلفظ رأی
23/03/2010 cambiantes [pt] cambiantes تلفظ رأی
23/03/2010 impressionavam [pt] impressionavam تلفظ رأی
23/03/2010 cultivados [pt] cultivados تلفظ رأی
23/03/2010 melhorada [pt] melhorada تلفظ رأی
23/03/2010 apareciam [pt] apareciam تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Sotaque típico da Cidade de São Paulo. Os sons de algumas letras, como "T", "D", "E" (especialmente átonas), "R" e "S", podem ser bastante diferentes de outras regiões. Todas, no entanto, são corretas.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

viniromero تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 109 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 5.258


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 40.964

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.941