کلمات تلفظ شده توسط victoradiaz در فورو

کاربر: victoradiaz مشترک تلفظ های victoradiaz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/10/2012 Díaz [es] Díaz تلفظ رأی
05/10/2012 Víctor [es] Víctor تلفظ رأی
05/10/2012 permeado [es] permeado تلفظ رأی
05/10/2012 doce [es] doce تلفظ رأی
05/10/2012 reutilizado [es] reutilizado تلفظ رأی
05/10/2012 osmolaridad [es] osmolaridad تلفظ رأی
05/10/2012 hipertónica [es] hipertónica تلفظ رأی
05/10/2012 hipertónico [es] hipertónico تلفظ رأی
05/10/2012 etílico [es] etílico تلفظ رأی
05/10/2012 descrita [es] descrita تلفظ رأی
05/10/2012 aleatoriamente [es] aleatoriamente تلفظ رأی
05/10/2012 Desalinización [es] Desalinización تلفظ رأی
05/10/2012 conductividad [es] conductividad تلفظ رأی
05/10/2012 mencionada [es] mencionada تلفظ رأی
05/10/2012 reutilizando [es] reutilizando تلفظ رأی
05/10/2012 reutilizada [es] reutilizada تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Born in Mexico City and lived there for 30 yrs. then move to the US

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: مکزیک

victoradiaz تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 16

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 1.731


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.358