کلمات تلفظ شده توسط verticordia در فورو

کاربر: verticordia مشترک تلفظ های verticordia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/03/2010 Bostonian [en] Bostonian تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/03/2010 slithery [en] slithery تلفظ رأی
01/03/2010 homemaker [en] homemaker تلفظ رأی
01/03/2010 outfox [en] outfox تلفظ رأی
01/03/2010 womanhood [en] womanhood تلفظ رأی
01/03/2010 fluttery [en] fluttery تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 technobabble [en] technobabble تلفظ رأی
01/03/2010 jiggle [en] jiggle تلفظ رأی
01/03/2010 enlivening [en] enlivening تلفظ رأی
06/12/2009 snowglobe [en] snowglobe تلفظ رأی
25/11/2009 dingbat [en] dingbat تلفظ رأی
23/11/2009 seasoning [en] seasoning تلفظ رأی
23/11/2009 cornstarch [en] cornstarch تلفظ رأی
23/11/2009 gingerbread [en] gingerbread تلفظ رأی
23/11/2009 photocopy [en] photocopy تلفظ رأی
23/11/2009 halftone [en] halftone تلفظ رأی
23/11/2009 crosshatch [en] crosshatch تلفظ رأی
07/11/2009 crunchy [en] crunchy تلفظ رأی
07/11/2009 threadbare [en] threadbare تلفظ رأی
07/11/2009 nutmeg [en] nutmeg تلفظ 1 رأی
07/11/2009 metallic [en] metallic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 glimmer [en] glimmer تلفظ رأی
07/11/2009 knelt [en] knelt تلفظ رأی
31/10/2009 Barnstable [en] Barnstable تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2009 Scituate [en] Scituate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2009 Billerica [en] Billerica تلفظ رأی
31/10/2009 Haverhill [en] Haverhill تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
31/10/2009 shrunken [en] shrunken تلفظ رأی
31/10/2009 mocassin [en] mocassin تلفظ رأی
31/10/2009 unladylike [en] unladylike تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

26 years old, born and raised mostly in Massachusetts, but have lived a total of 5 years in the UK (mostly central Scotland) and visit my family there every year.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

verticordia تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 39 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.216

رأی ها: 9 رأی

نمایش ها: 15.199


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 216

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.492