کلمات تلفظ شده توسط veronicaireta در فورو

کاربر: veronicaireta مشترک تلفظ های veronicaireta شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/01/2014 Parrandeo [es] Parrandeo تلفظ رأی
22/06/2011 consejo [es] consejo تلفظ رأی
22/06/2011 matrimonio [es] matrimonio تلفظ رأی
22/06/2011 entusiasmo [es] entusiasmo تلفظ رأی
22/06/2011 excelencia [es] excelencia تلفظ رأی
22/06/2011 plenitud [es] plenitud تلفظ 1 رأی
22/06/2011 cárcel [es] cárcel تلفظ رأی
22/06/2011 endemoniado [es] endemoniado تلفظ رأی
22/06/2011 ministrar [es] ministrar تلفظ رأی
22/06/2011 Garvey [es] Garvey تلفظ رأی
22/06/2011 Salvador de Maella [es] Salvador de Maella تلفظ رأی
02/06/2010 entendió [es] entendió تلفظ رأی
02/06/2010 aguardaba [es] aguardaba تلفظ رأی
02/06/2010 escurrido [es] escurrido تلفظ رأی
02/06/2010 apesadumbrada [es] apesadumbrada تلفظ رأی
02/06/2010 pertenencias [es] pertenencias تلفظ رأی
02/06/2010 penetró [es] penetró تلفظ رأی
02/06/2010 destinados [es] destinados تلفظ رأی
02/06/2010 tardaba [es] tardaba تلفظ رأی
02/06/2010 correas [es] correas تلفظ رأی
02/06/2010 deceso [es] deceso تلفظ رأی
02/06/2010 incipientes [es] incipientes تلفظ رأی
02/06/2010 brindar [es] brindar تلفظ رأی
02/06/2010 tuvieron [es] tuvieron تلفظ رأی
02/06/2010 trasladó [es] trasladó تلفظ رأی
02/06/2010 asustaba [es] asustaba تلفظ رأی
02/06/2010 apalancamiento [es] apalancamiento تلفظ رأی
02/06/2010 anchas [es] anchas تلفظ رأی
02/06/2010 entregada [es] entregada تلفظ رأی
02/06/2010 exigía [es] exigía تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Nacida en Celaya, Guanajuato. Vivo en la Ciudad de México desde hace más de 30 años. Estudié Lengua y Literatura.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مکزیک

veronicaireta تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 56 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 4.299


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 12.563

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.351