کلمات تلفظ شده توسط vangel در فورو صفحه 5.

کاربر: vangel مشترک تلفظ های vangel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
02/07/2009 Louis Althusser [fr] Louis Althusser تلفظ رأی
02/07/2009 La Dame Blanche [fr] La Dame Blanche تلفظ رأی
02/07/2009 Michel Leiris [fr] Michel Leiris تلفظ رأی
02/07/2009 le sac [fr] le sac تلفظ رأی
02/07/2009 teinturiers [fr] teinturiers تلفظ رأی
02/07/2009 Nièvre [fr] Nièvre تلفظ رأی
02/07/2009 Joseph-Marie Vien [fr] Joseph-Marie Vien تلفظ رأی
02/07/2009 L’été [fr] L’été تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

vangel تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 128 (21 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 17

رأی ها: 23 رأی

نمایش ها: 22.225


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.649

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.681