کلماتی که vangel در فوروو تلفظ کرده صفحه 5.

کاربر: vangel مشترک تلفظ‌های vangel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/07/2009 Louis Althusser [fr] Louis Althusser تلفظ 0 رأی
02/07/2009 La Dame Blanche [fr] La Dame Blanche تلفظ 0 رأی
02/07/2009 Michel Leiris [fr] Michel Leiris تلفظ 0 رأی
02/07/2009 le sac [fr] le sac تلفظ 0 رأی
02/07/2009 teinturiers [fr] teinturiers تلفظ 0 رأی
02/07/2009 Nièvre [fr] Nièvre تلفظ 0 رأی
02/07/2009 Joseph-Marie Vien [fr] Joseph-Marie Vien تلفظ 0 رأی
02/07/2009 L’été [fr] L’été تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

vangel تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 128 (25 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 16

رأی‌ها: 28 رأی

نمایش‌ها: 33.338


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 4.776

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.044