کلمات تلفظ شده توسط vangel در فورو صفحه 4.

کاربر: vangel مشترک تلفظ های vangel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/07/2009 aperçoit [fr] aperçoit تلفظ رأی
06/07/2009 Thonon-les-Bains [fr] Thonon-les-Bains تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2009 Jules Hardouin Mansart [fr] Jules Hardouin Mansart تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2009 Volleyball de plage [fr] Volleyball de plage تلفظ رأی
06/07/2009 Montparnasse [fr] Montparnasse تلفظ رأی
06/07/2009 Compte-rendu [fr] Compte-rendu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2009 rapport [fr] rapport تلفظ رأی
06/07/2009 Recueil [fr] Recueil تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
06/07/2009 bouillabaisse [fr] bouillabaisse تلفظ رأی
06/07/2009 Villandry [fr] Villandry تلفظ رأی
06/07/2009 Bible [fr] Bible تلفظ رأی
06/07/2009 Maddox [fr] Maddox تلفظ رأی
06/07/2009 Charles Bonnet [fr] Charles Bonnet تلفظ رأی
06/07/2009 câlin [fr] câlin تلفظ رأی
06/07/2009 spatial [fr] spatial تلفظ رأی
06/07/2009 Tintin [fr] Tintin تلفظ رأی
06/07/2009 Amélie Nothomb [fr] Amélie Nothomb تلفظ رأی
06/07/2009 élan [fr] élan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/07/2009 Chenonceau [fr] Chenonceau تلفظ رأی
05/07/2009 Chambord [fr] Chambord تلفظ رأی
05/07/2009 Les Misérables [fr] Les Misérables تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
05/07/2009 veloute [fr] veloute تلفظ رأی
05/07/2009 Serviette [fr] Serviette تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/07/2009 Pouillac [fr] Pouillac تلفظ رأی
05/07/2009 délicieuse [fr] délicieuse تلفظ رأی
05/07/2009 l'amour [fr] l'amour تلفظ 1 رأی
05/07/2009 Bethléem [fr] Bethléem تلفظ رأی
05/07/2009 insouciant [fr] insouciant تلفظ رأی
05/07/2009 Cointreau [fr] Cointreau تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/07/2009 elix [fr] elix تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

vangel تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 128 (21 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 17

رأی ها: 23 رأی

نمایش ها: 22.197


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.708

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.676