کلمات تلفظ شده توسط vangel در فورو صفحه 3.

کاربر: vangel مشترک تلفظ های vangel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/07/2009 convaincante [fr] convaincante تلفظ رأی
09/07/2009 Christophe Rousset [fr] Christophe Rousset تلفظ رأی
09/07/2009 Légion d'honneur [fr] Légion d'honneur تلفظ رأی
09/07/2009 envoie [fr] envoie تلفظ رأی
09/07/2009 lises [fr] lises تلفظ رأی
09/07/2009 Morceau de Concert [fr] Morceau de Concert تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/07/2009 Saint-Péyrau [fr] Saint-Péyrau تلفظ رأی
09/07/2009 image du jour [fr] image du jour تلفظ رأی
09/07/2009 faux pas [fr] faux pas تلفظ رأی
08/07/2009 David d'Angers [fr] David d'Angers تلفظ رأی
08/07/2009 Vinet [fr] Vinet تلفظ رأی
08/07/2009 Isidore Lucien Ducasse [fr] Isidore Lucien Ducasse تلفظ رأی
08/07/2009 CERN [fr] CERN تلفظ رأی
08/07/2009 sensation [fr] sensation تلفظ رأی
08/07/2009 hameau [fr] hameau تلفظ رأی
08/07/2009 cinq cents [fr] cinq cents تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2009 Adam Gontier [fr] Adam Gontier تلفظ رأی
08/07/2009 grenache [fr] grenache تلفظ رأی
08/07/2009 tournedos [fr] tournedos تلفظ رأی
08/07/2009 Aneth [fr] Aneth تلفظ رأی
08/07/2009 c'est pas ? [fr] c'est pas ? تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/07/2009 cham [fr] cham تلفظ رأی
08/07/2009 Michel Cluizel [fr] Michel Cluizel تلفظ رأی
08/07/2009 Maréchal Niel [fr] Maréchal Niel تلفظ رأی
08/07/2009 Sarrasine [fr] Sarrasine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2009 masculine [fr] masculine تلفظ رأی
08/07/2009 L'Atelier [fr] L'Atelier تلفظ رأی
08/07/2009 souhaitée [fr] souhaitée تلفظ رأی
08/07/2009 Jean Auguste Dominique Ingres [fr] Jean Auguste Dominique Ingres تلفظ رأی
08/07/2009 Georges Seurat [fr] Georges Seurat تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

vangel تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 128 (21 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 17

رأی ها: 23 رأی

نمایش ها: 22.218


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.734

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.678