کلماتی که vangel در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: vangel مشترک تلفظ‌های vangel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/06/2010 Nohant [fr] Nohant تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 Charbonneau [fr] Charbonneau تلفظ 0 رأی
24/06/2010 gillot [fr] gillot تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Caïpirinha [fr] Caïpirinha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 Fayence [fr] Fayence تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Mahut [fr] Mahut تلفظ 0 رأی
24/06/2010 fêtes galantes [fr] fêtes galantes تلفظ 0 رأی
16/09/2009 Thierry Henry [fr] Thierry Henry تلفظ 0 رأی
16/09/2009 Brigitte Bardot [fr] Brigitte Bardot تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2009 delicatessen [fr] delicatessen تلفظ 0 رأی
16/09/2009 SNCF [fr] SNCF تلفظ 0 رأی
16/09/2009 bourrée [fr] bourrée تلفظ 0 رأی
16/09/2009 marat [fr] marat تلفظ 0 رأی
16/09/2009 Peugeot [fr] Peugeot تلفظ 2 رأی
16/09/2009 marquise spinola [fr] marquise spinola تلفظ 0 رأی
16/09/2009 seuil [fr] seuil تلفظ 0 رأی
16/09/2009 rodolphe [fr] rodolphe تلفظ 0 رأی
16/09/2009 Merlot [fr] Merlot تلفظ 1 رأی
16/09/2009 chillon [fr] chillon تلفظ 0 رأی
16/09/2009 Larcis Ducasse [fr] Larcis Ducasse تلفظ 0 رأی
16/09/2009 La Gille [fr] La Gille تلفظ 0 رأی
16/09/2009 Frederik Du Chau [fr] Frederik Du Chau تلفظ 0 رأی
16/09/2009 Beaumont sur Vesle [fr] Beaumont sur Vesle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2009 Chouilly [fr] Chouilly تلفظ 0 رأی
16/09/2009 Sillery [fr] Sillery تلفظ 0 رأی
16/09/2009 cathier [fr] cathier تلفظ 0 رأی
16/09/2009 Jose Sabatier Bianco [fr] Jose Sabatier Bianco تلفظ 0 رأی
16/09/2009 Méard [fr] Méard تلفظ 0 رأی
09/07/2009 Cauterets [fr] Cauterets تلفظ 0 رأی
09/07/2009 Rouault [fr] Rouault تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

vangel تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 128 (25 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 16

رأی‌ها: 29 رأی

نمایش‌ها: 33.722


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 4.749

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.049