کلمات تلفظ شده توسط vangel در فورو صفحه 2.

کاربر: vangel مشترک تلفظ های vangel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/06/2010 Nohant [fr] Nohant تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 Charbonneau [fr] Charbonneau تلفظ رأی
24/06/2010 gillot [fr] gillot تلفظ رأی
24/06/2010 Caïpirinha [fr] Caïpirinha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 Fayence [fr] Fayence تلفظ رأی
24/06/2010 Mahut [fr] Mahut تلفظ رأی
24/06/2010 fêtes galantes [fr] fêtes galantes تلفظ رأی
16/09/2009 Thierry Henry [fr] Thierry Henry تلفظ رأی
16/09/2009 Brigitte Bardot [fr] Brigitte Bardot تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2009 delicatessen [fr] delicatessen تلفظ رأی
16/09/2009 SNCF [fr] SNCF تلفظ رأی
16/09/2009 bourrée [fr] bourrée تلفظ رأی
16/09/2009 marat [fr] marat تلفظ رأی
16/09/2009 Peugeot [fr] Peugeot تلفظ رأی
16/09/2009 marquise spinola [fr] marquise spinola تلفظ رأی
16/09/2009 seuil [fr] seuil تلفظ رأی
16/09/2009 rodolphe [fr] rodolphe تلفظ رأی
16/09/2009 merlot [fr] merlot تلفظ رأی
16/09/2009 chillon [fr] chillon تلفظ رأی
16/09/2009 Larcis Ducasse [fr] Larcis Ducasse تلفظ رأی
16/09/2009 La Gille [fr] La Gille تلفظ رأی
16/09/2009 Frederik Du Chau [fr] Frederik Du Chau تلفظ رأی
16/09/2009 Beaumont sur Vesle [fr] Beaumont sur Vesle تلفظ رأی
16/09/2009 Chouilly [fr] Chouilly تلفظ رأی
16/09/2009 Sillery [fr] Sillery تلفظ رأی
16/09/2009 cathier [fr] cathier تلفظ رأی
16/09/2009 Jose Sabatier Bianco [fr] Jose Sabatier Bianco تلفظ رأی
16/09/2009 Méard [fr] Méard تلفظ رأی
09/07/2009 Cauterets [fr] Cauterets تلفظ رأی
09/07/2009 Rouault [fr] Rouault تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

vangel تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 128 (21 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 17

رأی ها: 23 رأی

نمایش ها: 22.362


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.818

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.692