کلمات تلفظ شده توسط undavide در فورو

کاربر: undavide مشترک تلفظ های undavide شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
14/04/2010 arcaica [it] arcaica تلفظ رأی
14/04/2010 Padovanino [it] Padovanino تلفظ رأی
14/04/2010 Papa Innocenzo XI [it] Papa Innocenzo XI تلفظ رأی
14/04/2010 scorretta [it] scorretta تلفظ رأی
14/04/2010 fondamentalmente [it] fondamentalmente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2010 antiche vie [it] antiche vie تلفظ رأی
14/04/2010 indicato [it] indicato تلفظ رأی
26/03/2010 abbacchiamento [it] abbacchiamento تلفظ رأی
26/03/2010 abbagliante [it] abbagliante تلفظ رأی
26/03/2010 abbassabile [it] abbassabile تلفظ رأی
26/03/2010 abbinabile [it] abbinabile تلفظ رأی
26/03/2010 Pala Dozza [it] Pala Dozza تلفظ رأی
26/03/2010 abbassamento [it] abbassamento تلفظ رأی
26/03/2010 abbietto [it] abbietto تلفظ رأی
24/03/2010 Radicali Italiani [it] Radicali Italiani تلفظ رأی
24/03/2010 Partito Socialista Italiano [it] Partito Socialista Italiano تلفظ 0 رأی
24/03/2010 abbraccione [it] abbraccione تلفظ رأی
24/03/2010 abbonarsi [it] abbonarsi تلفظ رأی
24/03/2010 tornata [it] tornata تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/03/2010 mandato [it] mandato تلفظ رأی
24/03/2010 annuale [it] annuale تلفظ رأی
24/03/2010 edizione [it] edizione تلفظ رأی
24/03/2010 quindicinale [it] quindicinale تلفظ رأی
24/03/2010 Italia dei Valori [it] Italia dei Valori تلفظ رأی
24/03/2010 bisettimanale [it] bisettimanale تلفظ رأی
24/03/2010 controversia [it] controversia تلفظ رأی
24/03/2010 tempestivo [it] tempestivo تلفظ رأی
24/03/2010 PdL [it] PdL تلفظ رأی
24/03/2010 PD [it] PD تلفظ رأی
24/03/2010 bimensile [it] bimensile تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

undavide تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 32 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 3.289


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.172