کلمات تلفظ شده توسط ukis در فورو

کاربر: ukis مشترک تلفظ های ukis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/09/2008 Hannibal Laguna [es] Hannibal Laguna تلفظ رأی
19/09/2008 tablas [es] tablas تلفظ رأی
19/09/2008 indecente [es] indecente تلفظ رأی
19/09/2008 ochenta [es] ochenta تلفظ رأی
19/09/2008 década [es] década تلفظ رأی
19/09/2008 recreación [es] recreación تلفظ رأی
19/09/2008 piezas [es] piezas تلفظ رأی
19/09/2008 brisa [es] brisa تلفظ رأی
19/09/2008 matiza [es] matiza تلفظ رأی
19/09/2008 pone [es] pone تلفظ رأی
19/09/2008 aves [es] aves تلفظ -1 رأی
19/09/2008 texturas [es] texturas تلفظ رأی
19/09/2008 decidida [es] decidida تلفظ رأی
19/09/2008 colección [es] colección تلفظ رأی
19/09/2008 superposición [es] superposición تلفظ رأی
19/09/2008 broche [es] broche تلفظ رأی
19/09/2008 sofisticados [es] sofisticados تلفظ رأی
19/09/2008 drapeados [es] drapeados تلفظ رأی
19/09/2008 perfilan [es] perfilan تلفظ رأی
19/09/2008 líneas [es] líneas تلفظ رأی
19/09/2008 rasos [es] rasos تلفظ رأی
19/09/2008 joyas [es] joyas تلفظ رأی
19/09/2008 pequeñas [es] pequeñas تلفظ رأی
19/09/2008 Escotes [es] Escotes تلفظ رأی
19/09/2008 forman [es] forman تلفظ رأی
19/09/2008 enseñan [es] enseñan تلفظ رأی
19/09/2008 empolvados [es] empolvados تلفظ رأی
19/09/2008 cristales [es] cristales تلفظ رأی
19/09/2008 vestidos [es] vestidos تلفظ رأی
19/09/2008 asimétricos [es] asimétricos تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اسپانیا

ukis تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 41

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 4.489


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.319