کلمات تلفظ شده توسط tramont در فورو

کاربر: tramont مشترک تلفظ های tramont شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/10/2011 podômetro [pt] podômetro تلفظ رأی
30/10/2011 além-mar [pt] além-mar تلفظ رأی
30/10/2011 idealidade [pt] idealidade تلفظ رأی
30/10/2011 imensidade [pt] imensidade تلفظ رأی
13/03/2011 viscómetro [pt] viscómetro تلفظ رأی
10/03/2011 indestrutibilidade [pt] indestrutibilidade تلفظ رأی
10/03/2011 indeterminabilidade [pt] indeterminabilidade تلفظ رأی
10/03/2011 desertificado [pt] desertificado تلفظ رأی
10/03/2011 indesligável [pt] indesligável تلفظ رأی
10/03/2011 indesejabilidade [pt] indesejabilidade تلفظ رأی
10/03/2011 indescritibilidade [pt] indescritibilidade تلفظ رأی
10/03/2011 desflorestamento [pt] desflorestamento تلفظ رأی
10/03/2011 indenizável [pt] indenizável تلفظ رأی
10/03/2011 indenizador [pt] indenizador تلفظ رأی
10/03/2011 desfavor [pt] desfavor تلفظ رأی
10/03/2011 desfavelar [pt] desfavelar تلفظ رأی
10/03/2011 desfalcar [pt] desfalcar تلفظ رأی
10/03/2011 indeterminista [pt] indeterminista تلفظ رأی
10/03/2011 indianismo [pt] indianismo تلفظ رأی
10/03/2011 indexação [pt] indexação تلفظ رأی
10/03/2011 indeterminístico [pt] indeterminístico تلفظ رأی
10/03/2011 desfibrilar [pt] desfibrilar تلفظ رأی
10/03/2011 desfibrilador [pt] desfibrilador تلفظ رأی
10/03/2011 desfibrilação [pt] desfibrilação تلفظ رأی
27/12/2010 fitofisionômico [pt] fitofisionômico تلفظ رأی
27/12/2010 fisicoterápico [pt] fisicoterápico تلفظ رأی
27/12/2010 fitofisionomia [pt] fitofisionomia تلفظ رأی
04/06/2010 abofetar [pt] abofetar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/06/2010 ablatação [pt] ablatação تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/06/2010 abolado [pt] abolado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

وب: http://www.nomads.usp.br

tramont تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 279 (42 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 44 رأی

نمایش ها: 14.105


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.964

مکان بر اساس تلفظ ها: 860