کلمات تلفظ شده توسط torrente در فورو صفحه 9.

کاربر: torrente مشترک تلفظ های torrente شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/09/2010 paccar [ia] paccar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pacco [ia] pacco تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pacific [ia] pacific تلفظ 0 رأی
16/09/2010 particular [ia] particular تلفظ 0 رأی
16/09/2010 partita [ia] partita تلفظ 0 رأی
16/09/2010 passato [ia] passato تلفظ 0 رأی
16/09/2010 partito [ia] partito تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pascha [ia] pascha تلفظ 0 رأی
16/09/2010 Passion [ia] Passion تلفظ 1 رأی
16/09/2010 parentes [ia] parentes تلفظ 0 رأی
16/09/2010 parlamento [ia] parlamento تلفظ 0 رأی
16/09/2010 a parte [ia] a parte تلفظ 0 رأی
16/09/2010 del parte de [ia] del parte de تلفظ 0 رأی
16/09/2010 haber parte in [ia] haber parte in تلفظ 0 رأی
16/09/2010 prender parte in [ia] prender parte in تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pardono [ia] pardono تلفظ 0 رأی
16/09/2010 parente [ia] parente تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pagamento [ia] pagamento تلفظ 0 رأی
16/09/2010 paisage [ia] paisage تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pallide [ia] pallide تلفظ 0 رأی
16/09/2010 palo [ia] palo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 palpar [ia] palpar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 panno [ia] panno تلفظ 0 رأی
16/09/2010 par [ia] par تلفظ 0 رأی
16/09/2010 parcar [ia] parcar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 parco [ia] parco تلفظ 0 رأی
16/09/2010 patiente [ia] patiente تلفظ 0 رأی
16/09/2010 poc [ia] poc تلفظ 0 رأی
16/09/2010 physica [ia] physica تلفظ 0 رأی
16/09/2010 phantasia [ia] phantasia تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

torrente تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.575 (31 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 56 رأی

نمایش ها: 45.801


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.300

مکان بر اساس تلفظ ها: 177