کلمات تلفظ شده توسط tonimartz در فورو

کاربر: tonimartz مشترک تلفظ های tonimartz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/06/2008 Majorica [es] Majorica تلفظ رأی
11/06/2008 Pepe Carvalho [es] Pepe Carvalho تلفظ رأی
11/06/2008 Calexico [es] Calexico تلفظ رأی
11/06/2008 EEUU [es] EEUU تلفظ رأی
11/06/2008 comitiva [es] comitiva تلفظ رأی
11/06/2008 cábalas [es] cábalas تلفظ رأی
11/06/2008 predicciones [es] predicciones تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 validez [es] validez تلفظ رأی
11/06/2008 consumo [es] consumo تلفظ رأی
11/06/2008 seco [es] seco تلفظ رأی
11/06/2008 décimas [es] décimas تلفظ رأی
11/06/2008 española [es] española تلفظ رأی
11/06/2008 niña mimada [es] niña mimada تلفظ رأی
11/06/2008 Rocío Dúrcal [es] Rocío Dúrcal تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 José Carreras [es] José Carreras تلفظ رأی
11/06/2008 Víctor Manuel [es] Víctor Manuel تلفظ رأی
11/06/2008 búsqueda [es] búsqueda تلفظ رأی
11/06/2008 día [es] día تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 hoy [es] hoy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 marginal [es] marginal تلفظ 1 رأی
11/06/2008 entusiasmo [es] entusiasmo تلفظ رأی
11/06/2008 Edimburgo [es] Edimburgo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 París [es] París تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 Brujas [es] Brujas تلفظ رأی
11/06/2008 Suiza [es] Suiza تلفظ -1 رأی
11/06/2008 Manuel Vázquez Montalbán [es] Manuel Vázquez Montalbán تلفظ رأی
11/06/2008 Praga [es] Praga تلفظ رأی
11/06/2008 tarde [es] tarde تلفظ رأی
11/06/2008 Paco De Lucía [es] Paco De Lucía تلفظ رأی
20/03/2008 Águilas [es] Águilas تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: اسپانیا

tonimartz تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 34 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی ها: 8 رأی

نمایش ها: 6.292


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.475

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.982