دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/05/2009 uncopyrightable [en] uncopyrightable تلفظ 0 رأی