کلمات تلفظ شده توسط tigernerve در فورو صفحه 2.

کاربر: tigernerve مشترک تلفظ های tigernerve شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/01/2010 F1 [en] F1 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/05/2009 uncopyrightable [en] uncopyrightable تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I grew up in an expat family, so I have more then one accent. I was born in Auckland, New Zealand, grew up in countless states of the USA; and pretty much have lived all over the Americas. This includes Mexico, Chile, Dutch Suriname and British Guyana.

I'm currently abroad. I've studied Dutch, Spanish, Sranan tongo, among other languages.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

وب: http://www.discipuloslatinos.com

tigernerve تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 32 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 105

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 9.971


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.067

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.153