کلمات تلفظ شده توسط tigernerve در فورو

کاربر: tigernerve مشترک تلفظ های tigernerve شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/05/2011 EROEI [en] EROEI تلفظ رأی
06/05/2011 Dacus [en] Dacus تلفظ رأی
06/05/2011 Sharbrow [en] Sharbrow تلفظ رأی
06/05/2011 Frederick Jacob Titus Chiluba [en] Frederick Jacob Titus Chiluba تلفظ رأی
06/05/2011 wild animals [en] wild animals تلفظ رأی
10/04/2010 fawaka [srn] fawaka تلفظ رأی
03/04/2010 Fi go? [srn] Fi go? تلفظ رأی
03/04/2010 omani [srn] omani تلفظ رأی
03/04/2010 kerki [srn] kerki تلفظ رأی
03/04/2010 omani? [srn] omani? تلفظ رأی
03/04/2010 denki [srn] denki تلفظ رأی
03/04/2010 disi [srn] disi تلفظ رأی
03/04/2010 me wani dati [srn] me wani dati تلفظ رأی
30/03/2010 Suriname [srn] Suriname تلفظ رأی
30/03/2010 sranankondre [srn] sranankondre تلفظ رأی
30/03/2010 sranan-tongo [srn] sranan-tongo تلفظ رأی
30/03/2010 sranantongo [srn] sranantongo تلفظ رأی
30/03/2010 sranan [srn] sranan تلفظ رأی
05/02/2010 Mazon Creek [en] Mazon Creek تلفظ رأی
05/02/2010 eicastic [en] eicastic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2010 exon [en] exon تلفظ رأی
31/01/2010 Diana Ambache [en] Diana Ambache تلفظ -1 رأی
31/01/2010 Tommotian [en] Tommotian تلفظ رأی
31/01/2010 Hugh d'Avranches [en] Hugh d'Avranches تلفظ رأی
31/01/2010 homeoboxes [en] homeoboxes تلفظ رأی
31/01/2010 Albert Sabin [en] Albert Sabin تلفظ رأی
31/01/2010 Jonas Salk [en] Jonas Salk تلفظ رأی
26/01/2010 Silvia Neysters [en] Silvia Neysters تلفظ رأی
26/01/2010 Chenies Manor House [en] Chenies Manor House تلفظ رأی
25/01/2010 high-rise [en] high-rise تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I grew up in an expat family, so I have more then one accent. I was born in Auckland, New Zealand, grew up in countless states of the USA; and pretty much have lived all over the Americas. This includes Mexico, Chile, Dutch Suriname and British Guyana.

I'm currently abroad. I've studied Dutch, Spanish, Sranan tongo, among other languages.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

وب: http://www.discipuloslatinos.com

tigernerve تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 32 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 105

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 10.014


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.072

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.122