کلماتی که tigernerve در فوروو تلفظ کرده

کاربر: tigernerve مشترک تلفظ‌های tigernerve شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/05/2011 EROEI [en] EROEI تلفظ 0 رأی
06/05/2011 Dacus [en] Dacus تلفظ 0 رأی
06/05/2011 Sharbrow [en] Sharbrow تلفظ 0 رأی
06/05/2011 Frederick Jacob Titus Chiluba [en] Frederick Jacob Titus Chiluba تلفظ 0 رأی
06/05/2011 wild animals [en] wild animals تلفظ 0 رأی
10/04/2010 fawaka [srn] fawaka تلفظ 0 رأی
03/04/2010 Omani [srn] Omani تلفظ 0 رأی
03/04/2010 kerki [srn] kerki تلفظ 0 رأی
03/04/2010 omani? [srn] omani? تلفظ 0 رأی
03/04/2010 denki [srn] denki تلفظ 0 رأی
03/04/2010 disi [srn] disi تلفظ 0 رأی
03/04/2010 me wani dati [srn] me wani dati تلفظ 0 رأی
30/03/2010 Suriname [srn] Suriname تلفظ 0 رأی
30/03/2010 sranankondre [srn] sranankondre تلفظ 0 رأی
30/03/2010 sranan-tongo [srn] sranan-tongo تلفظ 0 رأی
30/03/2010 sranantongo [srn] sranantongo تلفظ 0 رأی
30/03/2010 sranan [srn] sranan تلفظ 0 رأی
05/02/2010 Mazon Creek [en] Mazon Creek تلفظ 0 رأی
05/02/2010 eicastic [en] eicastic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2010 exon [en] exon تلفظ 0 رأی
31/01/2010 Diana Ambache [en] Diana Ambache تلفظ -1 رأی
31/01/2010 Tommotian [en] Tommotian تلفظ 0 رأی
31/01/2010 Hugh d'Avranches [en] Hugh d'Avranches تلفظ 0 رأی
31/01/2010 homeoboxes [en] homeoboxes تلفظ 0 رأی
31/01/2010 Albert Sabin [en] Albert Sabin تلفظ 0 رأی
31/01/2010 Jonas Salk [en] Jonas Salk تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Silvia Neysters [en] Silvia Neysters تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Chenies Manor House [en] Chenies Manor House تلفظ 0 رأی
25/01/2010 high-rise [en] high-rise تلفظ 0 رأی
25/01/2010 F1 [en] F1 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

I grew up in an expat family, so I have more then one accent. I was born in Auckland, New Zealand, grew up in countless states of the USA; and pretty much have lived all over the Americas. This includes Mexico, Chile, Dutch Suriname and British Guyana.

I'm currently abroad. I've studied Dutch, Spanish, Sranan tongo, among other languages.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

tigernerve تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 31 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 104

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 14.215


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.341

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.557