کلمات تلفظ شده توسط thethirdmilk در فورو

کاربر: thethirdmilk مشترک تلفظ های thethirdmilk شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/08/2010 monetization [en] monetization تلفظ رأی
16/08/2010 enmesh [en] enmesh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/08/2010 conk [en] conk تلفظ رأی
16/08/2010 dweeby [en] dweeby تلفظ رأی
16/08/2010 enmeshed [en] enmeshed تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/08/2010 Lolcats [en] Lolcats تلفظ رأی
10/08/2010 oxcarbazepine [en] oxcarbazepine تلفظ رأی
10/08/2010 tropes [en] tropes تلفظ رأی
10/08/2010 spatially [en] spatially تلفظ رأی
10/08/2010 climbs [en] climbs تلفظ رأی
10/08/2010 acnestis [en] acnestis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 anthropomorphise [en] anthropomorphise تلفظ رأی
07/08/2010 spleenful [en] spleenful تلفظ رأی
07/08/2010 paraphyly [en] paraphyly تلفظ رأی
07/08/2010 characterizing [en] characterizing تلفظ رأی
05/08/2010 Ogunquit [en] Ogunquit تلفظ رأی
05/08/2010 demophobia [en] demophobia تلفظ رأی
05/08/2010 Daddy's [en] Daddy's تلفظ رأی
31/07/2010 farthest [en] farthest تلفظ رأی
31/07/2010 shivers [en] shivers تلفظ رأی
31/07/2010 blisters [en] blisters تلفظ رأی
31/07/2010 parsnip [en] parsnip تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/07/2010 scaphism [en] scaphism تلفظ رأی
29/07/2010 bibble [en] bibble تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2010 necrology [en] necrology تلفظ رأی
29/07/2010 Natatorium [en] Natatorium تلفظ رأی
29/07/2010 natatory [en] natatory تلفظ رأی
29/07/2010 clod [en] clod تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2010 mosey [en] mosey تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2010 recreation [en] recreation تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

Accents:
English: United States (general and Eastern New England)
French: France (general)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

thethirdmilk تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 105 (17 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 52

رأی ها: 21 رأی

نمایش ها: 10.375


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.739

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.006