کلمات تلفظ شده توسط thataussiegal در فورو

کاربر: thataussiegal مشترک تلفظ های thataussiegal شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
02/12/2008 affect (verb) [en] affect (verb) تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/12/2008 franchises [en] franchises تلفظ رأی
02/12/2008 arbiter [en] arbiter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/12/2008 decade [en] decade تلفظ رأی
01/12/2008 Protocol [en] Protocol تلفظ رأی
01/12/2008 system [en] system تلفظ 1 رأی
01/12/2008 Thinkpad [en] Thinkpad تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/11/2008 Xmas [en] Xmas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/11/2008 Darryl [en] Darryl تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/11/2008 empowerment [en] empowerment تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 reliance [en] reliance تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 deterrence [en] deterrence تلفظ رأی
20/10/2008 deign [en] deign تلفظ رأی
20/10/2008 structural [en] structural تلفظ -2 رأی
20/10/2008 heritage [en] heritage تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
20/10/2008 honker [en] honker تلفظ رأی
20/10/2008 Gulliver [en] Gulliver تلفظ رأی
20/10/2008 identify [en] identify تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: استرالیا

thataussiegal تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 18 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 10 رأی

نمایش ها: 4.511


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 13.295

مکان بر اساس تلفظ ها: 7.744