کلماتی که tebe در فوروو تلفظ کرده

کاربر: tebe مشترک تلفظ‌های tebe شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2008 automata [en] automata تلفظ 0 رأی
04/04/2008 Abate [en] Abate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 aboard [en] aboard تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Pennsylvania [en] Pennsylvania تلفظ 3 رأی
04/04/2008 Virginia Woolf [en] Virginia Woolf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 server [en] server تلفظ 0 رأی
04/04/2008 although [en] although تلفظ 20 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Pittsburgh [en] Pittsburgh تلفظ 0 رأی
04/04/2008 Carolina [en] Carolina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Oklahoma [en] Oklahoma تلفظ 0 رأی
04/04/2008 reconcile [en] reconcile تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Louisiana [en] Louisiana تلفظ 2 رأی
04/04/2008 Delaware [en] Delaware تلفظ 0 رأی
04/04/2008 Montana [en] Montana تلفظ -1 رأی
04/04/2008 Arizona [en] Arizona تلفظ 0 رأی
04/04/2008 competitor [en] competitor تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 numismatists [en] numismatists تلفظ 0 رأی
04/04/2008 atrophy [en] atrophy تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Tebe [en] Tebe تلفظ 0 رأی
04/04/2008 ball [en] ball تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Rochester [en] Rochester تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 testicles [en] testicles تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 gui [en] gui تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 legend of zelda [en] legend of zelda تلفظ 1 رأی
04/04/2008 epic [en] epic تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 steak [en] steak تلفظ 0 رأی
04/04/2008 bum [en] bum تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 emphasis [en] emphasis تلفظ 2 رأی
04/04/2008 jargon [en] jargon تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 blowjob [en] blowjob تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

tebe تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 93 (43 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 54 رأی

نمایش‌ها: 22.258


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 16.188

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.722