کلمات تلفظ شده توسط summersong در فورو

کاربر: summersong مشترک تلفظ های summersong شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/11/2013 Bäumchen [de] Bäumchen تلفظ رأی
10/11/2013 Ende gut alles gut [de] Ende gut alles gut تلفظ رأی
10/11/2013 hallo [de] hallo تلفظ 1 رأی
10/11/2013 Hauptfigur [de] Hauptfigur تلفظ رأی
10/11/2013 ausgraben [de] ausgraben تلفظ رأی
10/11/2013 Leihhaus [de] Leihhaus تلفظ رأی
10/11/2013 abspielen [de] abspielen تلفظ رأی
10/11/2013 blauer Schmetterling [de] blauer Schmetterling تلفظ رأی
10/11/2013 Schmetterling [de] Schmetterling تلفظ رأی
10/11/2013 Schienenrauhigkeit [de] Schienenrauhigkeit تلفظ رأی
10/11/2013 Rauigkeitsspektren [de] Rauigkeitsspektren تلفظ رأی
10/11/2013 Strukturdämpfung [de] Strukturdämpfung تلفظ رأی
10/11/2013 Klassenenergie [de] Klassenenergie تلفظ رأی
10/11/2013 Radrauigkeit [de] Radrauigkeit تلفظ رأی
10/11/2013 Immissionsberechnung [de] Immissionsberechnung تلفظ رأی
10/11/2013 Ausbreitungsalgorithmen [de] Ausbreitungsalgorithmen تلفظ رأی
10/11/2013 Ausprogrammierung [de] Ausprogrammierung تلفظ رأی
10/11/2013 Affenhäuser [de] Affenhäuser تلفظ رأی
10/11/2013 Herzkönig [de] Herzkönig تلفظ رأی
10/11/2013 Ausbreitungsdämpfung [de] Ausbreitungsdämpfung تلفظ رأی
10/11/2013 Radscheibenabsorber [de] Radscheibenabsorber تلفظ رأی
10/11/2013 Ebenenlage [de] Ebenenlage تلفظ رأی
10/11/2013 Ausbreitungsbedingung [de] Ausbreitungsbedingung تلفظ رأی
10/11/2013 Ausbreitungsrechnung [de] Ausbreitungsrechnung تلفظ رأی
10/11/2013 Ausbreitungsmodell [de] Ausbreitungsmodell تلفظ رأی
10/11/2013 Oberbautyp [de] Oberbautyp تلفظ رأی
10/11/2013 Schienenschleifen [de] Schienenschleifen تلفظ رأی
10/11/2013 Vorbeifahrtsmessung [de] Vorbeifahrtsmessung تلفظ رأی
10/11/2013 Aggregatsgeräusch [de] Aggregatsgeräusch تلفظ رأی
10/11/2013 Antriebsgeräusch [de] Antriebsgeräusch تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آلمان

summersong تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 59

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 1.786


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.222