کلماتی که summersong در فوروو تلفظ کرده

کاربر: summersong مشترک تلفظ‌های summersong شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/11/2013 Bäumchen [de] Bäumchen تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ende gut alles gut [de] Ende gut alles gut تلفظ 0 رأی
10/11/2013 hallo [de] hallo تلفظ 1 رأی
10/11/2013 Hauptfigur [de] Hauptfigur تلفظ 0 رأی
10/11/2013 ausgraben [de] ausgraben تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Leihhaus [de] Leihhaus تلفظ 0 رأی
10/11/2013 abspielen [de] abspielen تلفظ 0 رأی
10/11/2013 blauer Schmetterling [de] blauer Schmetterling تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Schmetterling [de] Schmetterling تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Schienenrauhigkeit [de] Schienenrauhigkeit تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Rauigkeitsspektren [de] Rauigkeitsspektren تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Strukturdämpfung [de] Strukturdämpfung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Klassenenergie [de] Klassenenergie تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Radrauigkeit [de] Radrauigkeit تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Immissionsberechnung [de] Immissionsberechnung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ausbreitungsalgorithmen [de] Ausbreitungsalgorithmen تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ausprogrammierung [de] Ausprogrammierung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Affenhäuser [de] Affenhäuser تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Herzkönig [de] Herzkönig تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ausbreitungsdämpfung [de] Ausbreitungsdämpfung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Radscheibenabsorber [de] Radscheibenabsorber تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ebenenlage [de] Ebenenlage تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ausbreitungsbedingung [de] Ausbreitungsbedingung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ausbreitungsrechnung [de] Ausbreitungsrechnung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ausbreitungsmodell [de] Ausbreitungsmodell تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Oberbautyp [de] Oberbautyp تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Schienenschleifen [de] Schienenschleifen تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Vorbeifahrtsmessung [de] Vorbeifahrtsmessung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Aggregatsgeräusch [de] Aggregatsgeräusch تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Antriebsgeräusch [de] Antriebsgeräusch تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آلمان

summersong تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 58

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 4.226


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 22.702

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.099