کلماتی که stevefitch در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: stevefitch مشترک تلفظ‌های stevefitch شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/07/2013 Rhodamine [en] Rhodamine تلفظ 0 رأی
12/07/2013 Kronenbourg [en] Kronenbourg تلفظ 0 رأی
11/07/2013 mailing [en] mailing تلفظ 0 رأی
11/07/2013 maxalt [en] maxalt تلفظ 0 رأی
11/07/2013 faffed [en] faffed تلفظ 0 رأی
11/07/2013 Stacie Orrico [en] Stacie Orrico تلفظ 0 رأی
11/07/2013 submucosal [en] submucosal تلفظ 0 رأی
11/07/2013 stoutish [en] stoutish تلفظ 0 رأی
08/07/2013 blotting paper [en] blotting paper تلفظ 0 رأی
07/07/2013 synchronizing [en] synchronizing تلفظ 0 رأی
07/07/2013 pepper pot [en] pepper pot تلفظ 0 رأی
07/07/2013 cisternae [en] cisternae تلفظ 0 رأی
07/07/2013 Toting [en] Toting تلفظ 0 رأی
07/07/2013 technovate [en] technovate تلفظ 0 رأی
07/07/2013 consenting [en] consenting تلفظ 0 رأی
07/07/2013 lookups [en] lookups تلفظ 0 رأی
07/07/2013 fixings [en] fixings تلفظ 0 رأی
06/07/2013 hettich [en] hettich تلفظ 0 رأی
06/07/2013 berdache [en] berdache تلفظ 0 رأی
06/07/2013 anile [en] anile تلفظ 0 رأی
06/07/2013 adducted [en] adducted تلفظ 0 رأی
06/07/2013 mittimus [en] mittimus تلفظ 0 رأی
06/07/2013 Cousinly [en] Cousinly تلفظ 0 رأی
06/07/2013 Aventa [en] Aventa تلفظ 0 رأی
06/07/2013 Bradley Cooper [en] Bradley Cooper تلفظ 0 رأی
06/07/2013 David O. Russell [en] David O. Russell تلفظ 0 رأی
06/07/2013 Matthew Quick [en] Matthew Quick تلفظ 1 رأی
06/07/2013 Relaxing [en] Relaxing تلفظ 0 رأی
06/07/2013 labelling [en] labelling تلفظ 0 رأی
06/07/2013 bugbear [en] bugbear تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

stevefitch تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1.728 (320 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 18

رأی‌ها: 391 رأی

نمایش‌ها: 81.457


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 4.364

مکان بر اساس تلفظ ها: 191