کلمات تلفظ شده توسط stevefitch در فورو صفحه 10.

کاربر: stevefitch مشترک تلفظ های stevefitch شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/02/2010 mainframe [en] mainframe تلفظ رأی
28/02/2010 cross-fertilisation [en] cross-fertilisation تلفظ رأی
28/02/2010 cefotaxime [en] cefotaxime تلفظ رأی
28/02/2010 escarole [en] escarole تلفظ رأی
28/02/2010 Lord Arnold Weinstock [en] Lord Arnold Weinstock تلفظ رأی
28/02/2010 tuppenny [en] tuppenny تلفظ رأی
28/02/2010 pliancy [en] pliancy تلفظ رأی
28/02/2010 reductivist [en] reductivist تلفظ رأی
27/02/2010 Mahoney [en] Mahoney تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/02/2010 hermaphroditism [en] hermaphroditism تلفظ رأی
27/02/2010 Amalekites [en] Amalekites تلفظ رأی
27/02/2010 deteriorating [en] deteriorating تلفظ رأی
27/02/2010 well-behaved [en] well-behaved تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/02/2010 middle-aged [en] middle-aged تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/02/2010 Gayle [en] Gayle تلفظ رأی
25/02/2010 nacelles [en] nacelles تلفظ رأی
25/02/2010 Seabiscuit [en] Seabiscuit تلفظ رأی
25/02/2010 bobsleigh [en] bobsleigh تلفظ رأی
25/02/2010 headlong [en] headlong تلفظ رأی
25/02/2010 secretarial [en] secretarial تلفظ رأی
25/02/2010 urgently [en] urgently تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/02/2010 gallstone [en] gallstone تلفظ رأی
25/02/2010 slats [en] slats تلفظ رأی
24/02/2010 CRM [en] CRM تلفظ رأی
24/02/2010 lowrie [en] lowrie تلفظ رأی
18/02/2010 Lehigh [en] Lehigh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2010 charabanc [en] charabanc تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/02/2010 boyar [en] boyar تلفظ رأی
15/02/2010 ulcus [en] ulcus تلفظ رأی
14/02/2010 Jaywick Martello Tower [en] Jaywick Martello Tower تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

stevefitch تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.672 (246 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 19

رأی ها: 284 رأی

نمایش ها: 56.811


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.385

مکان بر اساس تلفظ ها: 165