کلمات تلفظ شده توسط stef57 در فورو

کاربر: stef57 مشترک تلفظ های stef57 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
20/01/2010 imprimerie [fr] imprimerie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 balayage [fr] balayage تلفظ رأی
20/01/2010 tourelle [fr] tourelle تلفظ رأی
28/11/2009 Longwy [fr] Longwy تلفظ رأی
28/11/2009 Bataille d'Eylau [fr] Bataille d'Eylau تلفظ رأی
28/10/2009 alchimiste [fr] alchimiste تلفظ رأی
28/10/2009 alarme incendie [fr] alarme incendie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2009 aller simple [fr] aller simple تلفظ رأی
28/10/2009 alliage [fr] alliage تلفظ رأی
28/10/2009 Allocation [fr] Allocation تلفظ 1 رأی
28/10/2009 vous eûtes promis [fr] vous eûtes promis تلفظ رأی
28/10/2009 aliment [fr] aliment تلفظ 1 رأی
28/10/2009 alimentation [fr] alimentation تلفظ رأی
28/10/2009 altimètre [fr] altimètre تلفظ رأی
28/10/2009 alunissage [fr] alunissage تلفظ رأی
28/10/2009 Ou vis tu? [fr] Ou vis tu? تلفظ رأی
28/10/2009 mélanger [fr] mélanger تلفظ رأی
28/10/2009 déglacer [fr] déglacer تلفظ رأی
28/10/2009 dit correctement [fr] dit correctement تلفظ رأی
28/10/2009 j' apporterai [fr] j' apporterai تلفظ رأی
28/10/2009 j' apportais [fr] j' apportais تلفظ رأی
28/10/2009 La rivière [fr] La rivière تلفظ رأی
28/10/2009 Pithiviers [fr] Pithiviers تلفظ رأی
28/10/2009 légèreté [fr] légèreté تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2009 musee d'orsay [fr] musee d'orsay تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2009 éveillé [fr] éveillé تلفظ رأی
28/10/2009 endormi [fr] endormi تلفظ رأی
28/10/2009 artois [fr] artois تلفظ رأی
28/10/2009 de la bière [fr] de la bière تلفظ رأی
28/10/2009 Tenez [fr] Tenez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

stef57 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 31 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 8 رأی

نمایش ها: 5.043


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 33.027

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.374