کلماتی که starsmaker در فوروو تلفظ کرده

کاربر: starsmaker مشترک تلفظ‌های starsmaker شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/03/2014 lugnet före stormen [sv] lugnet före stormen تلفظ 0 رأی
18/09/2013 överanstränga [sv] överanstränga تلفظ 0 رأی
18/09/2013 skyskrapan [sv] skyskrapan تلفظ 0 رأی
18/09/2013 landmärkena [sv] landmärkena تلفظ 0 رأی
18/09/2013 konstruktioner [sv] konstruktioner تلفظ 0 رأی
18/09/2013 beställning [sv] beställning تلفظ 0 رأی
18/09/2013 beträffa [sv] beträffa تلفظ 0 رأی
18/09/2013 betydlig [sv] betydlig تلفظ 0 رأی
18/09/2013 bifoga [sv] bifoga تلفظ 0 رأی
18/09/2013 bjudning [sv] bjudning تلفظ 0 رأی
18/09/2013 blodprov [sv] blodprov تلفظ 0 رأی
18/09/2013 blodtryck [sv] blodtryck تلفظ 0 رأی
18/09/2013 blygsamhet [sv] blygsamhet تلفظ 0 رأی
18/09/2013 bordtennis [sv] bordtennis تلفظ 0 رأی
18/09/2013 brutalitet [sv] brutalitet تلفظ 0 رأی
18/09/2013 bränsle [sv] bränsle تلفظ 0 رأی
18/09/2013 Deklaration [sv] Deklaration تلفظ 0 رأی
18/09/2013 mjölksort [sv] mjölksort تلفظ 0 رأی
18/09/2013 hittades [sv] hittades تلفظ 1 رأی
18/09/2013 äpplena [sv] äpplena تلفظ 0 رأی
18/09/2013 sveamål [sv] sveamål تلفظ 0 رأی
18/09/2013 orådliga [sv] orådliga تلفظ 0 رأی
18/09/2013 orådligt [sv] orådligt تلفظ 0 رأی
18/09/2013 orådlig [sv] orådlig تلفظ 0 رأی
18/09/2013 specialkost [sv] specialkost تلفظ 1 رأی
18/09/2013 trashig [sv] trashig تلفظ 0 رأی
18/09/2013 Hasselqvist [sv] Hasselqvist تلفظ 0 رأی
18/09/2013 tvåhundrafemti [sv] tvåhundrafemti تلفظ 0 رأی
18/09/2013 tretusensexhundrafemtiåtta [sv] tretusensexhundrafemtiåtta تلفظ 0 رأی
18/09/2013 frågeordsfråga [sv] frågeordsfråga تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئد

starsmaker تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 274 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 47

رأی‌ها: 15 رأی

نمایش‌ها: 21.227


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.289

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.070