کلمات تلفظ شده توسط starsmaker در فورو

کاربر: starsmaker مشترک تلفظ های starsmaker شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/03/2014 lugnet före stormen [sv] lugnet före stormen تلفظ رأی
18/09/2013 överanstränga [sv] överanstränga تلفظ رأی
18/09/2013 skyskrapan [sv] skyskrapan تلفظ رأی
18/09/2013 landmärkena [sv] landmärkena تلفظ رأی
18/09/2013 konstruktioner [sv] konstruktioner تلفظ رأی
18/09/2013 beställning [sv] beställning تلفظ رأی
18/09/2013 beträffa [sv] beträffa تلفظ رأی
18/09/2013 betydlig [sv] betydlig تلفظ رأی
18/09/2013 bifoga [sv] bifoga تلفظ رأی
18/09/2013 bjudning [sv] bjudning تلفظ رأی
18/09/2013 blodprov [sv] blodprov تلفظ رأی
18/09/2013 blodtryck [sv] blodtryck تلفظ رأی
18/09/2013 blygsamhet [sv] blygsamhet تلفظ رأی
18/09/2013 bordtennis [sv] bordtennis تلفظ رأی
18/09/2013 brutalitet [sv] brutalitet تلفظ رأی
18/09/2013 bränsle [sv] bränsle تلفظ رأی
18/09/2013 Deklaration [sv] Deklaration تلفظ رأی
18/09/2013 mjölksort [sv] mjölksort تلفظ رأی
18/09/2013 hittades [sv] hittades تلفظ 1 رأی
18/09/2013 äpplena [sv] äpplena تلفظ رأی
18/09/2013 sveamål [sv] sveamål تلفظ رأی
18/09/2013 orådliga [sv] orådliga تلفظ رأی
18/09/2013 orådligt [sv] orådligt تلفظ رأی
18/09/2013 orådlig [sv] orådlig تلفظ رأی
18/09/2013 specialkost [sv] specialkost تلفظ 1 رأی
18/09/2013 trashig [sv] trashig تلفظ رأی
18/09/2013 Hasselqvist [sv] Hasselqvist تلفظ رأی
18/09/2013 tvåhundrafemti [sv] tvåhundrafemti تلفظ رأی
18/09/2013 tretusensexhundrafemtiåtta [sv] tretusensexhundrafemtiåtta تلفظ رأی
18/09/2013 frågeordsfråga [sv] frågeordsfråga تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئد

starsmaker تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 274 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 47

رأی ها: 10 رأی

نمایش ها: 12.339


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.852

مکان بر اساس تلفظ ها: 876