کلمات تلفظ شده توسط ssdsravb در فورو

کاربر: ssdsravb مشترک تلفظ های ssdsravb شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
21/03/2011 naši [sl] naši تلفظ رأی
21/03/2011 naše [sl] naše تلفظ رأی
21/03/2011 donos [sl] donos تلفظ رأی
21/03/2011 bilo [sl] bilo تلفظ رأی
21/03/2011 fotonapetostni [sl] fotonapetostni تلفظ رأی
21/03/2011 enosmerno [sl] enosmerno تلفظ رأی
21/03/2011 dokazano [sl] dokazano تلفظ رأی
21/03/2011 pod [sl] pod تلفظ رأی
21/03/2011 Ob [sl] Ob تلفظ رأی
21/03/2011 nebo [sl] nebo تلفظ رأی
21/03/2011 membrana [sl] membrana تلفظ رأی
21/03/2011 med [sl] med تلفظ رأی
21/03/2011 kjer [sl] kjer تلفظ رأی
21/03/2011 grlo [sl] grlo تلفظ رأی
21/03/2011 cev [sl] cev تلفظ رأی
21/03/2011 podlaga [sl] podlaga تلفظ رأی
21/03/2011 Notranja [sl] Notranja تلفظ رأی
21/03/2011 Navzdol [sl] Navzdol تلفظ رأی
21/03/2011 Naloga [sl] Naloga تلفظ رأی
21/03/2011 krožno [sl] krožno تلفظ رأی
21/03/2011 križišče [sl] križišče تلفظ رأی
21/03/2011 Hkrati [sl] Hkrati تلفظ رأی
21/03/2011 omrežje [sl] omrežje تلفظ رأی
21/03/2011 Podjetje [sl] Podjetje تلفظ رأی
21/03/2011 prvo [sl] prvo تلفظ رأی
21/03/2011 skoraj [sl] skoraj تلفظ رأی
16/03/2011 Sončne [sl] Sončne تلفظ رأی
16/03/2011 sončnih [sl] sončnih تلفظ رأی
16/03/2011 sončno [sl] sončno تلفظ رأی
16/03/2011 svetlobe [sl] svetlobe تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

ssdsravb تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 144 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 15 رأی

نمایش ها: 11.973


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.534