کلمات تلفظ شده توسط soustonnais در فورو

کاربر: soustonnais مشترک تلفظ های soustonnais شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/04/2014 d'ingénieur [fr] d'ingénieur تلفظ رأی
12/04/2014 grand plié [fr] grand plié تلفظ رأی
29/11/2013 commandées [fr] commandées تلفظ رأی
29/11/2013 rouvrent [fr] rouvrent تلفظ رأی
29/11/2013 grégorien [fr] grégorien تلفظ رأی
23/05/2009 roig [ca] roig تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/05/2009 du Languedoc-Roussillon [fr] du Languedoc-Roussillon تلفظ رأی
23/05/2009 je choisis les vins [fr] je choisis les vins تلفظ رأی
23/05/2009 gastar [es] gastar تلفظ رأی
23/05/2009 Gascogne [fr] Gascogne تلفظ رأی
23/05/2009 le pays [fr] le pays تلفظ رأی
23/05/2009 croquette [fr] croquette تلفظ رأی
23/05/2009 j'ai été [fr] j'ai été تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2009 champagne [fr] champagne تلفظ -1 رأی
03/05/2009 vietnamien [fr] vietnamien تلفظ رأی
03/05/2009 onu [fr] onu تلفظ رأی
03/05/2009 international [fr] international تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/05/2009 adepte [fr] adepte تلفظ رأی
03/05/2009 conduit [fr] conduit تلفظ 1 رأی
03/05/2009 complètement [fr] complètement تلفظ رأی
03/05/2009 conservatoire [fr] conservatoire تلفظ رأی
03/05/2009 croupier [fr] croupier تلفظ رأی
03/05/2009 chic [fr] chic تلفظ رأی
03/05/2009 tout [fr] tout تلفظ -1 رأی
03/05/2009 fiche [fr] fiche تلفظ رأی
03/05/2009 boulevard sebastopol [fr] boulevard sebastopol تلفظ رأی
03/05/2009 Jean Paul Gaultier [fr] Jean Paul Gaultier تلفظ رأی
03/05/2009 Rocher Bellevue Figeac [fr] Rocher Bellevue Figeac تلفظ رأی
03/05/2009 Le Conseiller [fr] Le Conseiller تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2009 poulin [fr] poulin تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

soustonnais تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 86 (11 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 16 رأی

نمایش ها: 10.358


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 41.584

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.404