کلمات تلفظ شده توسط sofiajoli در فورو

کاربر: sofiajoli مشترک تلفظ های sofiajoli شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/07/2012 Stipendium [sv] Stipendium تلفظ رأی
12/07/2012 fauna [sv] fauna تلفظ رأی
12/07/2012 flora [sv] flora تلفظ رأی
12/07/2012 halvgräs [sv] halvgräs تلفظ رأی
12/07/2012 Berzelius [sv] Berzelius تلفظ رأی
12/07/2012 Järvsö [sv] Järvsö تلفظ رأی
12/07/2012 nattkräm [sv] nattkräm تلفظ رأی
12/07/2012 vitsord [sv] vitsord تلفظ رأی
12/07/2012 skrot [sv] skrot تلفظ رأی
12/07/2012 borgenär [sv] borgenär تلفظ رأی
12/07/2012 artbestämning [sv] artbestämning تلفظ رأی
12/07/2012 prisge [sv] prisge تلفظ رأی
12/07/2012 säv [sv] säv تلفظ رأی
12/07/2012 bottennapp [sv] bottennapp تلفظ رأی
12/07/2012 mothugg [sv] mothugg تلفظ رأی
12/07/2012 nattmössa [sv] nattmössa تلفظ رأی
12/07/2012 stofil [sv] stofil تلفظ رأی
12/07/2012 hänglås [sv] hänglås تلفظ رأی
26/06/2011 durkslag [sv] durkslag تلفظ رأی
26/06/2011 skött [sv] skött تلفظ رأی
26/06/2011 Textilfabrik [sv] Textilfabrik تلفظ رأی
26/06/2011 sopnedkast [sv] sopnedkast تلفظ رأی
26/06/2011 sparar [sv] sparar تلفظ رأی
26/06/2011 barnkläder [sv] barnkläder تلفظ رأی
26/06/2011 utlåtande [sv] utlåtande تلفظ رأی
26/06/2011 nyckfull [sv] nyckfull تلفظ رأی
26/06/2011 skrikit [sv] skrikit تلفظ رأی
26/06/2011 exporterar [sv] exporterar تلفظ رأی
26/06/2011 adresslapp [sv] adresslapp تلفظ رأی
26/06/2011 importerar [sv] importerar تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئد

sofiajoli تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 37

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 2.652


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.628