کلماتی که slin در فوروو تلفظ کرده صفحه 8.

کاربر: slin ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های slin شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/12/2013 atletismo [eo] atletismo تلفظ 0 رأی
11/12/2013 aklami [eo] aklami تلفظ 0 رأی
07/12/2013 miel [vo] miel تلفظ 0 رأی
07/12/2013 klok [vo] klok تلفظ 0 رأی
07/12/2013 min [vo] min تلفظ 0 رأی
07/12/2013 teat [vo] teat تلفظ 0 رأی
07/12/2013 Deil [vo] Deil تلفظ 0 رأی
07/12/2013 caf [vo] caf تلفظ 0 رأی
07/12/2013 mug [vo] mug تلفظ 0 رأی
07/12/2013 vum [vo] vum تلفظ 0 رأی
07/12/2013 ai [vo] ai تلفظ 0 رأی
07/12/2013 beat [vo] beat تلفظ 0 رأی
07/12/2013 cav [vo] cav تلفظ 0 رأی
07/12/2013 cim [vo] cim تلفظ 0 رأی
07/12/2013 cuk [vo] cuk تلفظ 0 رأی
07/12/2013 cun [vo] cun تلفظ 0 رأی
07/12/2013 cin [vo] cin تلفظ 0 رأی
07/12/2013 cif [vo] cif تلفظ 0 رأی
07/12/2013 col [vo] col تلفظ 0 رأی
07/12/2013 dial [vo] dial تلفظ 0 رأی
07/12/2013 dib [vo] dib تلفظ 0 رأی
07/12/2013 dog [vo] dog تلفظ 0 رأی
07/12/2013 dob [vo] dob تلفظ 0 رأی
07/12/2013 feil [vo] feil تلفظ 0 رأی
07/12/2013 fien [vo] fien تلفظ 0 رأی
07/12/2013 fiv [vo] fiv تلفظ 0 رأی
07/12/2013 flab [vo] flab تلفظ 0 رأی
07/12/2013 Flen [vo] Flen تلفظ 0 رأی
06/12/2013 cün [vo] cün تلفظ 0 رأی
06/12/2013 cüt [vo] cüt تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

slin تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 6.589 (47 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 49.502

رأی‌ها: 52 رأی

نمایش‌ها: 221.188


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5

مکان بر اساس تلفظ ها: 66