کلمات تلفظ شده توسط slin در فورو صفحه 8.

کاربر: slin ويراستار فوروو مشترک تلفظ های slin شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/12/2013 atletismo [eo] atletismo تلفظ رأی
11/12/2013 aklami [eo] aklami تلفظ رأی
07/12/2013 miel [vo] miel تلفظ رأی
07/12/2013 klok [vo] klok تلفظ رأی
07/12/2013 min [vo] min تلفظ رأی
07/12/2013 teat [vo] teat تلفظ رأی
07/12/2013 Deil [vo] Deil تلفظ رأی
07/12/2013 caf [vo] caf تلفظ رأی
07/12/2013 mug [vo] mug تلفظ رأی
07/12/2013 vum [vo] vum تلفظ رأی
07/12/2013 ai [vo] ai تلفظ رأی
07/12/2013 beat [vo] beat تلفظ رأی
07/12/2013 cav [vo] cav تلفظ رأی
07/12/2013 cim [vo] cim تلفظ رأی
07/12/2013 cuk [vo] cuk تلفظ رأی
07/12/2013 cun [vo] cun تلفظ رأی
07/12/2013 CIN [vo] CIN تلفظ رأی
07/12/2013 cif [vo] cif تلفظ رأی
07/12/2013 col [vo] col تلفظ رأی
07/12/2013 dial [vo] dial تلفظ رأی
07/12/2013 dib [vo] dib تلفظ رأی
07/12/2013 dog [vo] dog تلفظ رأی
07/12/2013 dob [vo] dob تلفظ رأی
07/12/2013 feil [vo] feil تلفظ رأی
07/12/2013 fien [vo] fien تلفظ رأی
07/12/2013 fiv [vo] fiv تلفظ رأی
07/12/2013 flab [vo] flab تلفظ رأی
07/12/2013 Flen [vo] Flen تلفظ رأی
06/12/2013 cün [vo] cün تلفظ رأی
06/12/2013 cüt [vo] cüt تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

slin تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 6.598 (32 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 49.123

رأی ها: 36 رأی

نمایش ها: 105.094


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6

مکان بر اساس تلفظ ها: 48