کلمات تلفظ شده توسط silhouette در فورو

کاربر: silhouette مشترک تلفظ های silhouette شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/01/2011 נהג מונית [he] נהג מונית تلفظ رأی
30/01/2011 מודד [he] מודד تلفظ رأی
30/01/2011 לוחם שורים [he] לוחם שורים تلفظ رأی
30/01/2011 מתרגם [he] מתרגם تلفظ رأی
30/01/2011 מוֹכר [he] מוֹכר تلفظ رأی
30/01/2011 וטרינר [he] וטרינר تلفظ رأی
30/01/2011 סנדלר [he] סנדלר تلفظ رأی
30/01/2011 צוק [he] צוק تلفظ رأی
30/01/2011 שונית [he] שונית تلفظ رأی
30/01/2011 זרם [he] זרם تلفظ رأی
30/01/2011 מפרץ [he] מפרץ تلفظ رأی
30/01/2011 תותח [he] תותח تلفظ رأی
30/01/2011 קטרקט [he] קטרקט تلفظ رأی
30/01/2011 טווח [he] טווח تلفظ رأی
30/01/2011 מדבר [he] מדבר تلفظ رأی
30/01/2011 דיונה [he] דיונה تلفظ رأی
30/01/2011 לעבור [he] לעבור تلفظ رأی
30/01/2011 לגונה [he] לגונה تلفظ رأی
30/01/2011 הים [he] הים تلفظ رأی
30/01/2011 אגם [he] אגם تلفظ رأی
30/01/2011 יער [he] יער تلفظ رأی
30/01/2011 אי [he] אי تلفظ رأی
30/01/2011 חצי אי [he] חצי אי تلفظ رأی
30/01/2011 נתיב [he] נתיב تلفظ رأی
30/01/2011 ג 'ונגל [he] ג 'ונגל تلفظ رأی
30/01/2011 אזוביון [he] אזוביון تلفظ رأی
30/01/2011 שני [he] שני تلفظ رأی
30/01/2011 פוקסיה [he] פוקסיה تلفظ رأی
30/01/2011 חלמית [he] חלמית تلفظ رأی
30/01/2011 טורקיז [he] טורקיז تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اسرائيل

silhouette تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 264 (13 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 140

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 17.240


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 896

مکان بر اساس تلفظ ها: 896