کلمات تلفظ شده توسط shiz در فورو

کاربر: shiz مشترک تلفظ های shiz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/10/2012 adhimisha [sw] adhimisha تلفظ رأی
18/10/2012 adhini [sw] adhini تلفظ رأی
18/10/2012 adhiri [sw] adhiri تلفظ رأی
18/10/2012 abiri [sw] abiri تلفظ رأی
18/10/2012 zinki [sw] zinki تلفظ رأی
18/10/2012 samari [sw] samari تلفظ رأی
18/10/2012 Tembea [sw] Tembea تلفظ رأی
18/10/2012 konokono [sw] konokono تلفظ رأی
18/10/2012 chui [sw] chui تلفظ رأی
18/10/2012 bundi [sw] bundi تلفظ رأی
18/10/2012 sungura [sw] sungura تلفظ رأی
18/10/2012 nyuki [sw] nyuki تلفظ رأی
18/10/2012 shamari [sw] shamari تلفظ رأی
09/10/2012 maziwa [sw] maziwa تلفظ رأی
09/10/2012 nguruwe [sw] nguruwe تلفظ رأی
09/10/2012 sayansi [sw] sayansi تلفظ رأی
09/10/2012 reli [sw] reli تلفظ رأی
09/10/2012 njia [sw] njia تلفظ رأی
09/10/2012 daraja [sw] daraja تلفظ رأی
09/10/2012 kereng'ende [sw] kereng'ende تلفظ رأی
09/10/2012 Acholi [sw] Acholi تلفظ رأی
09/10/2012 Ogopa [sw] Ogopa تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کنیا

shiz تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 22

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 2.395


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.850