کلمات و تلفظ های اضافه شده توسط sgh78 در فورو صفحه 3.

کاربر: sgh78 مشترک تلفظ های sgh78 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
17/09/2013 sprejeli [sl] sprejeli تلفظ توسط whitelion
17/09/2013 kraja [sl] kraja تلفظ توسط whitelion
17/09/2013 ostanem [sl] ostanem تلفظ توسط whitelion
17/09/2013 vstopil [sl] vstopil تلفظ توسط whitelion
17/09/2013 sprejeto [sl] sprejeto تلفظ توسط whitelion
17/09/2013 Sean [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 zdajle [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 spraševal [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 pišem [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 njihovih [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 tema [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 drago [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 boji [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 opravi [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 vanj [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 dokaze [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 mamica [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 počutila [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 sanjah [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 minute [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 uniči [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 pripravljeno [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 go [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 Terry [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 pobral [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 pridete [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 smešen [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 ustvaril [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 odkrili [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق
17/09/2013 njihovi [sl] تلفظ معوق تلفظ معوق

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

sgh78 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 0

واژگان افزوده شده: 4.895

نمایش ها: 24.466


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 79

مکان بر اساس تلفظ ها: n/a