کلمات تلفظ شده توسط sepehr353 در فورو

کاربر: sepehr353 ويراستار فوروو مشترک تلفظ های sepehr353 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/12/2013 سفته بازي [fa] سفته بازي تلفظ رأی
10/12/2013 دبران [fa] دبران تلفظ رأی
10/12/2013 رجل الجبار [fa] رجل الجبار تلفظ رأی
10/12/2013 مغنی [fa] مغنی تلفظ رأی
10/12/2013 انزال كردن [fa] انزال كردن تلفظ رأی
10/12/2013 جلق زدن [fa] جلق زدن تلفظ رأی
10/12/2013 جلق [fa] جلق تلفظ 1 رأی
10/12/2013 تنوره دیو [fa] تنوره دیو تلفظ رأی
10/12/2013 عشقبازی [fa] عشقبازی تلفظ رأی
10/12/2013 اقصای [fa] اقصای تلفظ رأی
10/12/2013 معادات [fa] معادات تلفظ رأی
10/12/2013 بت پرستی [fa] بت پرستی تلفظ رأی
10/12/2013 گردابی [fa] گردابی تلفظ رأی
10/12/2013 نعوذ [fa] نعوذ تلفظ رأی
10/12/2013 سجلی [fa] سجلی تلفظ رأی
10/12/2013 ولی قهری [fa] ولی قهری تلفظ رأی
04/12/2013 ابط‌الجوزا [fa] ابط‌الجوزا تلفظ رأی
04/12/2013 مروج الذهب [ar] مروج الذهب تلفظ رأی
04/12/2013 قبل منقل [fa] قبل منقل تلفظ رأی
04/12/2013 بادانسته [fa] بادانسته تلفظ رأی
04/12/2013 مقنفة [fa] مقنفة تلفظ 1 رأی
04/12/2013 حزقیا [fa] حزقیا تلفظ رأی
04/12/2013 بوشاسب [fa] بوشاسب تلفظ رأی
04/12/2013 امیرالجیش [fa] امیرالجیش تلفظ رأی
04/12/2013 مدالست [fa] مدالست تلفظ رأی
04/12/2013 شماس [fa] شماس تلفظ رأی
04/12/2013 زندقه [fa] زندقه تلفظ رأی
04/12/2013 امثل [fa] امثل تلفظ رأی
04/12/2013 ازاله ی بکارت [fa] ازاله ی بکارت تلفظ رأی
04/12/2013 تیول نامه [fa] تیول نامه تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

sepehr353 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 75

واژگان افزوده شده: 223

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 2.522


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 640

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.667