کلماتی که sekai در فوروو تلفظ کرده

کاربر: sekai مشترک تلفظ‌های sekai شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/05/2009 kana neni ndakusuwa [sn] kana neni ndakusuwa تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: لهستان

sekai تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 5.832


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 33.865