کلماتی که sanych در فوروو تلفظ کرده

کاربر: sanych مشترک تلفظ‌های sanych شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/03/2014 отдайся [ru] отдайся تلفظ 0 رأی
07/03/2014 Подай [ru] Подай تلفظ 0 رأی
07/03/2014 продайся [ru] продайся تلفظ 1 رأی
07/03/2014 продай [ru] продай تلفظ 0 رأی
07/03/2014 неси [ru] неси تلفظ 0 رأی
07/03/2014 рисуй [ru] рисуй تلفظ 0 رأی
07/03/2014 контролируй [ru] контролируй تلفظ 0 رأی
07/03/2014 продавай [ru] продавай تلفظ 0 رأی
07/03/2014 продавайся [ru] продавайся تلفظ 0 رأی
07/03/2014 придумай [ru] придумай تلفظ 0 رأی
07/03/2014 мойся [ru] мойся تلفظ 0 رأی
07/03/2014 моющийся [ru] моющийся تلفظ 0 رأی
07/03/2014 мывший [ru] мывший تلفظ 0 رأی
07/03/2014 мывшийся [ru] мывшийся تلفظ 0 رأی
02/03/2014 паливший [ru] паливший تلفظ 0 رأی
02/03/2014 пылящий [ru] пылящий تلفظ 0 رأی
02/03/2014 полнолунный [ru] полнолунный تلفظ 0 رأی
02/03/2014 спаливший [ru] спаливший تلفظ 0 رأی
02/03/2014 пыливший [ru] пыливший تلفظ 0 رأی
02/03/2014 пылившийся [ru] пылившийся تلفظ 0 رأی
02/03/2014 запылившийся [ru] запылившийся تلفظ 2 رأی
02/03/2014 пыля [ru] пыля تلفظ 0 رأی
01/03/2014 призрачно [ru] призрачно تلفظ 0 رأی
01/03/2014 прозрачка [ru] прозрачка تلفظ 0 رأی
01/03/2014 сцинтилляционный [ru] сцинтилляционный تلفظ 0 رأی
01/03/2014 сцинтилляция [ru] сцинтилляция تلفظ 1 رأی
01/03/2014 диметилгидразин [ru] диметилгидразин تلفظ 0 رأی
01/03/2014 несимметричный [ru] несимметричный تلفظ 0 رأی
01/03/2014 порожек [ru] порожек تلفظ 0 رأی
01/03/2014 затруднённо [ru] затруднённо تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Love languages. Too bad - I do not speak many of them. Right now I'm working on Spanish and German. For now - Russian (native), English (my second), Czech (replaced Polish!), Polish (almost forgot; see Czech). 8^)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

sanych تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 3.770 (202 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6.398

رأی‌ها: 224 رأی

نمایش‌ها: 90.809


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 75

مکان بر اساس تلفظ ها: 107