کلمات تلفظ شده توسط sanych در فورو

کاربر: sanych مشترک تلفظ های sanych شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/03/2014 отдайся [ru] отдайся تلفظ رأی
07/03/2014 Подай [ru] Подай تلفظ رأی
07/03/2014 продайся [ru] продайся تلفظ رأی
07/03/2014 продай [ru] продай تلفظ رأی
07/03/2014 неси [ru] неси تلفظ رأی
07/03/2014 рисуй [ru] рисуй تلفظ رأی
07/03/2014 контролируй [ru] контролируй تلفظ رأی
07/03/2014 продавай [ru] продавай تلفظ رأی
07/03/2014 продавайся [ru] продавайся تلفظ رأی
07/03/2014 придумай [ru] придумай تلفظ رأی
07/03/2014 мойся [ru] мойся تلفظ رأی
07/03/2014 моющийся [ru] моющийся تلفظ رأی
07/03/2014 мывший [ru] мывший تلفظ رأی
07/03/2014 мывшийся [ru] мывшийся تلفظ رأی
02/03/2014 паливший [ru] паливший تلفظ رأی
02/03/2014 пылящий [ru] пылящий تلفظ رأی
02/03/2014 полнолунный [ru] полнолунный تلفظ رأی
02/03/2014 спаливший [ru] спаливший تلفظ رأی
02/03/2014 пыливший [ru] пыливший تلفظ رأی
02/03/2014 пылившийся [ru] пылившийся تلفظ رأی
02/03/2014 запылившийся [ru] запылившийся تلفظ 1 رأی
02/03/2014 пыля [ru] пыля تلفظ رأی
01/03/2014 призрачно [ru] призрачно تلفظ رأی
01/03/2014 прозрачка [ru] прозрачка تلفظ رأی
01/03/2014 сцинтилляционный [ru] сцинтилляционный تلفظ رأی
01/03/2014 сцинтилляция [ru] сцинтилляция تلفظ رأی
01/03/2014 диметилгидразин [ru] диметилгидразин تلفظ رأی
01/03/2014 несимметричный [ru] несимметричный تلفظ رأی
01/03/2014 порожек [ru] порожек تلفظ رأی
01/03/2014 затруднённо [ru] затруднённо تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Love languages. Too bad - I do not speak many of them. Right now I'm working on Spanish and German. For now - Russian (native), English (my second), Czech (replaced Polish!), Polish (almost forgot; see Czech). 8^)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

sanych تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 3.774 (129 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6.400

رأی ها: 140 رأی

نمایش ها: 49.248


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 59

مکان بر اساس تلفظ ها: 87