کلمات تلفظ شده توسط salmakys در فورو

کاربر: salmakys مشترک تلفظ های salmakys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/12/2012 trigésima [es] trigésima تلفظ رأی
15/12/2012 unigénito [es] unigénito تلفظ رأی
15/12/2012 unigénita [es] unigénita تلفظ رأی
15/12/2012 episcopal [es] episcopal تلفظ رأی
15/12/2012 Fabián Ximeno [es] Fabián Ximeno تلفظ رأی
15/12/2012 Ramón Martínez Ocaranza [es] Ramón Martínez Ocaranza تلفظ رأی
15/12/2012 La Movida Madrileña [es] La Movida Madrileña تلفظ رأی
15/12/2012 Kratos [es] Kratos تلفظ رأی
15/12/2012 bendecido [es] bendecido تلفظ رأی
15/12/2012 mitra episcopal [es] mitra episcopal تلفظ رأی
15/12/2012 Aula Magna [es] Aula Magna تلفظ رأی
15/12/2012 resguardado [es] resguardado تلفظ رأی
15/12/2012 certificada [es] certificada تلفظ رأی
15/12/2012 troyana [es] troyana تلفظ رأی
15/12/2012 Ramón del Valle-Inclán [es] Ramón del Valle-Inclán تلفظ رأی
14/12/2012 Caja de Pandora [es] Caja de Pandora تلفظ رأی
14/12/2012 cañaheja [es] cañaheja تلفظ رأی
14/12/2012 selva tropical [es] selva tropical تلفظ رأی
14/12/2012 polifacética [es] polifacética تلفظ رأی
14/12/2012 Guerra de Troya [es] Guerra de Troya تلفظ رأی
14/12/2012 heraldo de armas [es] heraldo de armas تلفظ رأی
14/12/2012 colado [es] colado تلفظ رأی
14/12/2012 colando [es] colando تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ونزوئلا

salmakys تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 23

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 1.910


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.665