کلمات تلفظ شده توسط sales در فورو

کاربر: sales مشترک تلفظ های sales شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
21/06/2010 ogna [nap] ogna تلفظ رأی
21/06/2010 unghia [it] unghia تلفظ رأی
21/06/2010 auciello [nap] auciello تلفظ رأی
21/06/2010 uccello [it] uccello تلفظ رأی
21/06/2010 truono [nap] truono تلفظ رأی
21/06/2010 tronola [nap] tronola تلفظ رأی
21/06/2010 tuono [it] tuono تلفظ رأی
21/06/2010 torre [it] torre تلفظ رأی
21/06/2010 toro [it] toro تلفظ رأی
21/06/2010 suricillo [nap] suricillo تلفظ رأی
21/06/2010 sorice [nap] sorice تلفظ رأی
21/06/2010 topo [it] topo تلفظ 1 رأی
21/06/2010 titto [nap] titto تلفظ رأی
21/06/2010 tetto [it] tetto تلفظ رأی
21/06/2010 capa [nap] capa تلفظ رأی
21/06/2010 testa [it] testa تلفظ 1 رأی
21/06/2010 terra [nap] terra تلفظ رأی
21/06/2010 terra [it] terra تلفظ رأی
21/06/2010 Tempo [it] Tempo تلفظ رأی
21/06/2010 tavula [nap] tavula تلفظ رأی
21/06/2010 tavola [it] tavola تلفظ رأی
21/06/2010 cestunia [nap] cestunia تلفظ رأی
21/06/2010 tartaruga [it] tartaruga تلفظ 1 رأی
10/03/2010 Gennaro [nap] Gennaro تلفظ رأی
10/03/2010 schiattare [nap] schiattare تلفظ رأی
10/03/2010 via [nap] via تلفظ -1 رأی
10/03/2010 Stella [nap] Stella تلفظ رأی
10/03/2010 scola [nap] scola تلفظ رأی
10/03/2010 strada [it] strada تلفظ رأی
10/03/2010 scuola [it] scuola تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

sales تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 368 (18 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 214

رأی ها: 33 رأی

نمایش ها: 33.623


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 660

مکان بر اساس تلفظ ها: 669