کلمات تلفظ شده توسط sailorddr در فورو

کاربر: sailorddr مشترک تلفظ های sailorddr شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/08/2009 Manchester [en] Manchester تلفظ 2 رأی
10/08/2009 monkey [en] monkey تلفظ 1 رأی
10/08/2009 bugger [en] bugger تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
10/08/2009 shite [en] shite تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/08/2009 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 2 رأی
10/08/2009 aggregates [en] aggregates تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

sailorddr تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 6 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 3.964


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 14.985