کلمات تلفظ شده توسط rusljam در فورو

کاربر: rusljam مشترک تلفظ های rusljam شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
02/08/2013 ацетилування [uk] ацетилування تلفظ رأی
02/08/2013 ашгабатський [uk] ашгабатський تلفظ رأی
02/08/2013 ацетиловий [uk] ацетиловий تلفظ رأی
02/08/2013 ацетил [uk] ацетил تلفظ رأی
02/08/2013 ацетилнейраміновий [uk] ацетилнейраміновий تلفظ رأی
02/08/2013 ацтекський [uk] ацтекський تلفظ رأی
02/08/2013 Аюдаг [uk] Аюдаг تلفظ رأی
02/08/2013 ацетат [uk] ацетат تلفظ رأی
02/08/2013 ацетилен [uk] ацетилен تلفظ رأی
02/08/2013 ацетилено-кисневий [uk] ацетилено-кисневий تلفظ رأی
02/08/2013 ацетатний [uk] ацетатний تلفظ رأی
02/08/2013 аятола [uk] аятола تلفظ رأی
30/04/2013 сплямкати [uk] сплямкати تلفظ رأی
30/04/2013 наганьбити [uk] наганьбити تلفظ رأی
30/04/2013 видзвін [uk] видзвін تلفظ رأی
30/04/2013 шамкати [uk] шамкати تلفظ رأی
30/04/2013 шерхотіти [uk] шерхотіти تلفظ رأی
30/04/2013 шиширхнути [uk] шиширхнути تلفظ رأی
30/04/2013 шорхнути [uk] шорхнути تلفظ رأی
30/04/2013 понамазюкувати [uk] понамазюкувати تلفظ رأی
30/04/2013 вимазюкувати [uk] вимазюкувати تلفظ رأی
30/04/2013 позмазюкувати [uk] позмазюкувати تلفظ رأی
30/04/2013 познервовуватися [uk] познервовуватися تلفظ رأی
30/04/2013 позворушуватися [uk] позворушуватися تلفظ رأی
30/04/2013 познепокоюватися [uk] познепокоюватися تلفظ رأی
30/04/2013 побентежуватися [uk] побентежуватися تلفظ رأی
30/04/2013 понервовуватися [uk] понервовуватися تلفظ رأی
30/04/2013 змазюкувати [uk] змазюкувати تلفظ رأی
30/04/2013 познівечувати [uk] познівечувати تلفظ رأی
30/04/2013 змазюкати [uk] змазюкати تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اوکراین

rusljam تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 841 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 24

رأی ها: 10 رأی

نمایش ها: 21.480


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.930

مکان بر اساس تلفظ ها: 306