کلماتی که rsalvarez در فوروو تلفظ کرده صفحه 6.

کاربر: rsalvarez مشترک تلفظ‌های rsalvarez شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/11/2011 sexcentésimo [es] sexcentésimo تلفظ 0 رأی
30/11/2011 cuadringentésimo [es] cuadringentésimo تلفظ 0 رأی
30/11/2011 concomitancia [es] concomitancia تلفظ 0 رأی
30/11/2011 jeringa [es] jeringa تلفظ 0 رأی
26/11/2011 xenófoba [es] xenófoba تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 gastroenteróloga [es] gastroenteróloga تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gastroenterólogo [es] gastroenterólogo تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ecuatoguineana [es] ecuatoguineana تلفظ 0 رأی
05/11/2011 jerosolimitana [es] jerosolimitana تلفظ 0 رأی
05/11/2011 jerosolimitano [es] jerosolimitano تلفظ 0 رأی
05/11/2011 margariteña [es] margariteña تلفظ 0 رأی
05/11/2011 margariteño [es] margariteño تلفظ 0 رأی
05/11/2011 dominiquesa [es] dominiquesa تلفظ 0 رأی
05/11/2011 dominiqués [es] dominiqués تلفظ 0 رأی
05/11/2011 Santalucense [es] Santalucense تلفظ 0 رأی
05/11/2011 trinitense [es] trinitense تلفظ 0 رأی
05/11/2011 jamaiquina [es] jamaiquina تلفظ 0 رأی
05/11/2011 jamaiquino [es] jamaiquino تلفظ 0 رأی
05/11/2011 curazoleña [es] curazoleña تلفظ 0 رأی
05/11/2011 curazoleño [es] curazoleño تلفظ 0 رأی
31/10/2011 superstición [es] superstición تلفظ 0 رأی
31/10/2011 brujería [es] brujería تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2011 béisbol [es] béisbol تلفظ 0 رأی
31/10/2011 caña de azúcar [es] caña de azúcar تلفظ 0 رأی
31/10/2011 excelente [es] excelente تلفظ 0 رأی
31/10/2011 algarabía [es] algarabía تلفظ 0 رأی
31/10/2011 cascarrabias [es] cascarrabias تلفظ 0 رأی
31/10/2011 destello [es] destello تلفظ 0 رأی
31/10/2011 parelelepípedo [es] parelelepípedo تلفظ 0 رأی
31/10/2011 atletismo [es] atletismo تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Provengo de la hermosa Rep. Dominicana, en el maravilloso Mar de las Antillas. Me gustan mucho los idiomas, por lo cual me he inscrito en este sitio web para compartir con todo el mundo el acento de mi tierra.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری دومینیکن

rsalvarez تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 308 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 204

رأی‌ها: 29 رأی

نمایش‌ها: 27.087


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 847

مکان بر اساس تلفظ ها: 977